Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Pohjavesivarat osana sinistä biotaloutta - mahdollisuudet monipuolisempaan hyödyntämiseen (POSIBILITI)

Euroopan aluekehitysrahasto logo Vipuvoimaa EU:lta logo
 

Ajankohtaista

Tulokset

Loppuseminaari

Hankkeen loppuseminaari pidettiin 18.3.2019 Kuusamossa.

Tausta

Suomessa muodostuvasta pohjavedestä hyödynnetään vain 12 prosenttia. Koillismaalla on runsaat ja laadukkaat pohjavesivarat, ja sininen biotalous, kestävä ja monipuolinen luonnonvarojen hyödyntäminen sekä yritysten toimintaympäristön kehittäminen on jo tunnistettu voimakkaasti osaksi seudullista kehittämistä (mm. Koillismaa 2014+ Elinvoimaohjelma ja Pohjois-Pohjanmaan biotalouden kehittämisstrategia 2015-2020). Myös alueen elintarvikealaa halutaan kehittää monipuolisesti mm. matkailun luoman kysynnän kasvun kautta. Seudulle on juuri valmistunut Koillismaan elintarvikealan kasvuohjelma (Naturpolis Oy).

Suomen ympäristökeskuksen tavoitteena on edistää pohjavesivarojen kestävää käyttöä, kulutuksen ja tuotannon kestävyyttä sekä ekosysteemipalveluiden ja luonnon monimuotoisuuden turvaamista.

Tavoitteet

Hankkeessa selvitetään kirjallisuuskatsausten, haastatteluiden, kyselyiden, vedenlaatuaineistojen tarkastelun ja työpajojen avulla reunaehtoja, haasteita ja mahdollisuuksia sekä eri toimijoiden kiinnostusta ja toimintaedellytyksiä pohjavesivarojen monipuolisemman, kestävän hyödyntämisen lisäämiselle Koillismaalla kotimaisen jalostusteollisuuden tarpeisiin. Lisäksi kartoitetaan pohjavesivarojen kestävän hyödyntämisen lisäarvoa yritysten kilpailukyvylle ja yritysten kiinnostusta tähän. Myös hyötyä alueelliselle työllisyydelle, matkailulle ja alueen imagolle selvitetään.

Lisäksi laaditaan kehittämissuunnitelma Koillismaan pohjavesivarojen monipuolisemman, kestävän hyödyntämisen lisäämiselle sekä esitys alueen yrityksille siitä, kuinka ne voivat huomioida pohjavesien arvon osana liiketoimintaansa.

Hankkeen aikana luodaan yhteistyöverkosto, jonka tarkoitus on jatkossa tarkastella ja luoda toimintalinjaukset pohjavesivarojen kestävälle hyödyntämiselle osana liiketoimintaa.

Tehtävät

Osatehtävä 1: Selvitetään reunaehdot pohjavesivarojen hyödyntämisen lisäämiselle.
Osatehtävä 2: Kartoitetaan pohjaveden hyödyntämisen lisäarvoa yritysten kilpailukyvylle ja alueen imagolle.
Osatehtävä 3: Kartoitetaan yritysten kiinnostusta monipuolisempaan pohjavesivarojen hyödyntämiseen.

Toteuttajat

POSIBILITI-hanke toteutetaan ajalla 1.9.2017-31.3.2019. Hanketta rahoittavat EU:n aluekehitysrahasto Pohjois-Pohjanmaan liiton myöntämänä,
Suomen ympäristökeskus SYKE sekä Kuusamon kaupungin ja Taivalkosken kunnan omistama Koillis-Suomen elinkeinojen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy.

Ohjausryhmään kuuluvat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Panimoliitto, Naturpolis Oy, Taivalkosken kunta sekä Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta.

Lisätietoja

  • Sanna Vienonen, Projektipäällikkö, puh. 0295 251 738, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
  • Raimo Ihme, Hankkeen vastuullinen johtaja, puh. 0295 251 207, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
posibiliti logot
Julkaistu 29.9.2017 klo 12.47, päivitetty 28.6.2019 klo 11.03

Kohderyhmä: