Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Suomen uhanalaisten kasvien Ex situ -suojelu (ESCAPE)

ESCAPE logo

Ex situ -suojelu (eli etäsuojelu) on lajien suojelua niiden luontaisen elinympäristön ulkopuolella, esimerkiksi kasvitieteellisissä puutarhoissa tai varta vasten perustetussa siemenpankissa. Ex situ -suojelun tavoitteena on turvata lajien geneettinen monimuotoisuus luonnonympäristöjen ohella. Se on täydentävä menetelmä in situ -suojelulle, eli lajien suojelulle niiden alkuperäisillä kasvupaikoilla. Ex situ -suojelun avulla voidaan lisätä heikentyneiden populaatioiden yksilöitä puutarhaoloissa ja palauttaa ne takaisin kasvupaikalle. Myös jo hävinneitä populaatioita voidaan yrittää palauttaa takaisin Ex situ -suojelun avulla.

Hanke toteuttaa Suomen kansallista uhanalaisten kasvilajien ex situ -suojelustrategiaa ja toimintaohjelmaa. Tarkoituksena on vakiinnuttaa ex situ -suojelu luonnonsuojelun keinovalikoimaan siten, että toiminta jatkuu ja laajenee hankkeen jälkeenkin. Tähtäin on vuodessa 2020, mihin mennessä kansainvälisen kasvistonsuojelustrategian tavoitteeksi asettama 75 % taso ex situ -suojeltujen uhanalaisten lajien määrässä  saavutetaan.

Suomen ympäristökeskuksen tehtäviä hankkeessa ovat mm. ex situ -suojelua kiireisimmin tarvittavien 100 lajin priorisoitu luettelo ja sen perustelut (valmistunut tammikuussa 2013), avustaminen lupahakemusten laatimisessa, osallistuminen siementen keruuseen ja asiantuntija-avun antaminen mm. palautuksia suunniteltaessa.

Ex-situ Conservation of Finnish Native Plant Species (ESCAPE)

Viola collina siemenet Terhi Ryttäri

Mäkiorvokin (Viola collina) siemeniä. Siemeniä kerätään Helsingin yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa kasvatettavaksi. Syntyneitä taimia palautetaan hävinneille kasvupaikoille. © Terhi Ryttäri

Julkaistu 3.6.2013 klo 15.09, päivitetty 4.6.2013 klo 15.54

Kohderyhmä: