Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Itämeriportaalin sisällöt liitetään osaksi muita verkkopalveluita, Järviwiki laajenee myös Meriwikiksi

Tiedote 14.11.2014 klo 10.01

Itämeri-viestintää verkossa uudistetaan vuoden 2015 alusta lukien. Yhteisesti ylläpidetyn Itämeriportaali-palvelun sisällöt liitetään osaksi Suomen ympäristökeskus SYKEn, ympäristöministeriön ja Ilmatieteen laitoksen muita verkkopalveluita. Nykymuotoinen Itämeriportaali suljetaan vuoden 2014 lopussa.

Itämeri-sisältöjen uudelleenorganisoinnin taustalla on sisällöntuotannon tehostaminen, viestinnän selkeyttäminen, kustannussäästöt sekä vuorovaikutuksen kasvattaminen kansalaisten, tutkijoiden ja hallinnon välillä wiki-palvelun avulla.

SYKEn ylläpitämää Järviwiki-palvelua on syksyn 2014 aikana laajennettu kattamaan myös Itämeri. Järvi- ja meriwikiin on tallennettu perustiedot kaikista rannikon merialueista ja siirretty sisältöjä nykyisestä Itämeriportaalista, kuten tietoa meren elämästä ja sitä uhkaavista tekijöistä sekä Itämeri-sanakirjan aineistoa.

Järvi- ja meriwikiin kuka tahansa voi perustaa oman havaintopaikan yhtä hyvin merenrantaan kuin järvellekin.

”Palveluun tallennetuista havainnoista on paljon hyötyä sekä muille vesistön käyttäjille että vesien tilaa seuraaville viranomaisille. Esimerkiksi viime kesänä Järviwikiin kertyi pelkästään levähavaintoja yli 800. Ne täydensivät merkittävästi virallista leväseurantaa”, Järviwikin ylläpitäjä Matti Lindholm kertoo.

Yksittäisen havaintopaikan lisäksi palveluun on jatkossa tulossa myös uudenlaisia tapoja jäsentää omia havaintojaan.

”Tarkoitus on rakentaa oma sivutyyppi retkille, joissa havaintoja tehdään eri paikoista  ajallisessa järjestyksessä. Tällainen havaintoretki voi olla yhtä hyvin Arandan näytteenottomatka kuin itse kunkin kesäinen venereissukin”, Lindholm visioi.

Automaattinen ohjaus uusiin osoitteisiin

Itämeriportaalin käytetyimmät osoitteet ohjautuvat automaattisesti uusiin osoitteisiin vuodenvaihteessa portaalin sulkeuduttua.

Uudistus selkeyttää Ilmatieteen laitoksen ja ympäristöhallinnon verkkopalvelujen kokonaisuutta. SYKEn  Itämerta sivuavat tiedotteet ja esimerkiksi merentutkimusalus Arandan sivut löytyvät jatkossa SYKEn sivuilta syke.fi:stä. Itämeriportaalin vedenkorkeuteen ja jääpeitteeseen liittyvät sivut löytyvät puolestaan Ilmatieteen laitoksen sivuilta ilmatieteenlaitos.fi.

Ympäristöministeriön meriaiheiset Itämeren suojelun sivut päätyivät ministeriön ym.fi-sivuille ja osin ympäristöhallinnon yhteisen ymparisto.fi-palvelun Meri-sivuille. Ymparisto.fi:ssä on myös Itämeren tilaa koskevia tutkimustuloksia, joita SYKE tuottaa yhdessä mm. alueellisten ympäristöviranomaisten kanssa.

Meriwikin kehittämistä on rahoittanut Maa- ja vesitekniikan tuki ry.

Lisätietoa:

Viestintäasiantuntija Aira Saloniemi, SYKEn viestintä, meriasiat
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Puh. 0400 148875

Viestintäasiantuntija Matti Lindholm, SYKEn viestintä, Järvi- ja meriwiki
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Puh. 0295 251 380
Twitter: @molindho

Linkkejä

www.meriwiki.fi

www.ymparisto.fi/meri

SYKEn Itämeri, vesistot ja vesivarat-teema


Kohderyhmä: