Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Kaivoksen vesistövaikutuksen arviointipalvelu

Onko teillä tarvetta selvittää vesistöpäästöjen leviämistä? Onko toimintanne muuttumassa ja haluaisitte arvioida vesistökuormituksen vaikutuksia alapuoliseen vesistöön? Tarvitsetteko arvioita erilaisista, esim. patojen murtumiseen liittyvistä tai muunlaisen mahdollisen onnettomuuden aiheuttamista haitoista?

SYKEssä on kehitetty mallityökalu, jonka avulla voidaan arvioida päästön leviämislaajuutta ja pitoisuuksia sekä niiden haitallisuutta vesieliöstölle. Se soveltuu erityisen hyvin hankkeiden YVA -vaiheeseen. Palvelun avulla voidaan myös arvioida mahdollinen sulfaatin aiheuttama vesistöjen kerrostumisriski.

Palvelun lähtötiedoiksi tarvitaan päästön määrä, sekä tarkasteltavien aineiden pitoisuudet. Tulos saadaan sekä numeerisessa muodossa, että myös graafisena esityksenä, jolloin tuloksien käyttö viestintään ja raportointiin on tehokasta.

MTBE-kuormituksen aiheuttamat pitoisuudet vastaanottavassa vesistössä

  Tuotamme seuraavia palveluita:

  • Päästön leviämisen suunnan ja laajuuden arviointipalvelu
  • Päästön vesistövaikutusten arviointipalvelu
   • Pitoisuudet
   • Vaikutukset eliöstöön
  • Päästön aiheuttaman kerrostuneisuusuhkan arviointipalvelu
  Julkaistu 7.4.2020 klo 15.32, päivitetty 23.9.2020 klo 12.00