Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

SYKEn kokoamalle hankkeelle EU-rahoitus arktisen öljyntorjunnan kehittämiseen

Tiedote 16.2.2016 klo 9.15

Suomen ympäristökeskuksen kokoama konsortio on saanut huomattavan EU-rahoituksen arktisen öljyntorjunnan menetelmien kehittämiseen ja niiden ympäristövaikutusten arvioimiseen. Maaliskuussa käynnistyvään 3,5-vuotiseen hankkeeseen osallistuu yhteensä 13 tutkimuslaitosta ja yritystä yhdeksästä maasta. SYKE koordinoi hanketta.

Öljyä jäässä
Öljy on mustannut jään kivikon näköiseksi. © Jouko Pirttijärvi, SYKE

Hanke sai EU:n Horisontti 2020-rahoitusta yhteensä 5,28 miljoonaa euroa. SYKE sai Tekesiltä myös rahoitusta hakemuksen valmistelemiseen. GRACE-hankkeen koordinaattorina toimi SYKEn Merikeskuksen johtava tutkija Kirsten Jørgensen.

”Hankkeessa kehitetään, vertaillaan ja arvioidaan eri öljyntorjuntamenetelmien tehokkuutta ja ympäristövaikutuksia kylmässä ilmastossa. Lisäksi kehitämme vedenalaisen öljyn ajantasaisen havainnointijärjestelmän ja strategisen työkalun öljytorjuntamenetelmien valintaan”, toteaa Kirsten Jørgensen.

Hankkeen tuloksia voivat hyödyntää kansainväliset organisaatiot, jotka suunnittelevat ja tekevät maiden rajat ylittävää öljytorjuntayhteistyötä kylmillä merialueilla.

Hankkeen suomenkielinen nimi on ”Integroidut öljyvahinkojen torjuntamenetelmät ja ympäristövaikutukset – GRACE” ja englanniksi ”Integrated oil spill response actions and environmental effects – GRACE”.

EU:n komission tavoitteena on Horisontti 2020-ohjelman avulla luoda Eurooppaan kasvua ja uusia työpaikkoja sekä parantaa eurooppalaisten yritysten asemaa globaalissa kilpailussa.

Suomalaisia yrityksiä hankkeeseen osallistuu kaksi, Lamor Corporation Ab ja Meritaito Oy. Hankkeen muut osapuolet ovat Aarhus University Tanskasta, University of Tartu ja Tallinn University of Technology Virosta, RWTH Aachen University Saksasta, University of the Basque Country Espanjasta, Norwegian University of Science and Technology ja Norut Narvik Norjasta, Greenland Oil Spill Response A/S Grönlannista, SSPA Sweden AB Ruotsista ja University of Manitoba Kanadasta.
 

Lisätietoja:

Johtava tutkija Kirsten S. Jørgensen, SYKEn merikeskus
puh. +358 295 251 245
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi


Kohderyhmä: