Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Veden virtausten ja laadun mallinnuspalvelu - latvoilta merelle

Onko teillä tarvetta ennakoida toimintanne vaikutuksia veden laatuun ja virtauksiin joissa, järvissä tai rannikolla?

Suomen ympäristökeskus SYKE tuottaa järvi-, joki- ja rannikkomallinnuspalvelujaan veden virtausten, aineiden (esim. ravinteiden, kiintoaineen ja ympäristömyrkkyjen) kulkeutumisen ja vedenlaadun arvioimiseksi joissa, järvissä tai rannikolla. Tuemme ympäristösuunnittelua tuottamalla ennustelaskelmia päätöksenteon tueksi ja parhaan vaihtoehdon valitsemiseksi. Olemme arvioineet jätevesien, vesiviljelyn ja vesistörakentamisen sekä säännöstelyn vaikutuksia ja ennakoineet veden laadun tulevaa kehitystä.

Olemme olleet mukana lukuisissa vesistösuunnittelu- ja riskinhallintahankkeissa. Käyttämiemme menetelmien kirjo on korkean resoluution paikallisista malleista laajoihin kytkettyihin mallijärjestelmiin. Mallit voidaan mukauttaa kuhunkin tilanteeseen soveltuvaksi. Jääpeite ja sen muodostuminen voidaan sisällyttää laskelmiin.

coherens1
coherens2
Veden virtaus ja kiintoaineen leviäminen COHERENS 3-D-mallilla laskettuna

Tuotamme seuraavia palveluita:

  • Järvimallinnus: COHERENS (3-D, 2-D) ja MyLake (1-D).
  • Jokimallinnus: SOBEK (1-D, 2-D) ja COHERENS (2-D, 3-D) (pois lukien koskiosuudet)
  • Hydrologia ja valuma-alueketjun vedenlaatu: WSFS-Vemala
  • Rannikkovesimallinnus: WSFS-Vemala ja FICOS

Julkaistu 7.4.2020 klo 15.28, päivitetty 7.7.2020 klo 11.44