Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vesienhoidon arviointipalvelu

Miten kustannustehokkaimmat toimenpiteet tunnistetaan, jotta voidaan tukea vesien hoitoa ja hyvän ekologisen tilan saavuttamista?

Suomen ympäristökeskuksen SYKEn kehittämillä työkaluilla voidaan arvioida eri toimenpiteiden ja niiden yhdistelmien vaikutuksia vesistökuormitukseen ja vesistön tilaan.

Malleissa kuvataan tärkeimmät ravinteiden kiertoon ympäristössä vaikuttavat prosessit, kuten ravinteiden kulkeutuminen maaperästä vesistöön ja pidättyminen vesistössä. Täten voidaan arvioida vesienhoidon kustannuksia ja veden laadun parantumisen virkistyskäyttöhyötyjä.

 

 

Tuotamme seuraavia palveluita:

  • Vesistöjen tilan ja tarvittavien vesiensuojelutoimenpiteiden arviointipalvelu

 

 

    Julkaistu 6.4.2020 klo 15.07, päivitetty 7.7.2020 klo 11.47