syke.fi-verkkopalvelun saavutettavuusseloste

Laadittu 21.9.2020
Tarkistettu viimeksi 21.9.2020

Tämä seloste koskee Suomen ympäristökeskuksessa ylläpidettävää syke.fi-sivustoa.

Sivustoihin sovelletaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta.

Saavutettavuuden tilanne tällä hetkellä syke.fi:ssä

Syke.fi-sivustolta ohjataan myös useisiin taustajärjestelmiin ja karttapalvelutuotteisiin. Syke.fi-sivuston uudistusprojekti on käynnistymässä vuonna 2021. Uusi sivusto avataan noin 2023 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Uudistetulla sivustolla saavutettavuusvaatimukset otetaan huomioon.

Suomen ympäristökeskus on arvioinut sivuston saavutettavuuden yhdessä järjestelmätoimittajan kanssa WCAG 2.1 A- ja AA-tason saavutettavuusvaatimusten näkökulmasta. Sivusto täyttää vaatimukset joiltakin osin. Olemme tehneet seuraavia parannuksia:

 • Siirry sisältöön -linkki on lisätty. Ruudunlukuohjelmia käyttävät pystyvät hyppäämään kaikkien sivuilla toistuvien osien yli suoraan sisältöosan alkuun.
 • Liikkumista ilman hiirtä on parannettu.
 • Lomakkeiden syöttökentät ja otsikoiden tekstit on yhdistetty.
 • Toimintopainikkeille on lisätty tekstivastineet.
 • Sisältöä tuottaville on tehty ohjeet, joita noudattamalla saavutettavuus paranee.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty syke.fi:ssä

Osaa nykyisen Syke.fi:n toiminnoista ja sisällöistä emme saa vaatimusten mukaisiksi ilman merkittäviä muutostöitä ja kustannuksia. Syke.fi-sivuston uudistaminen ja samaan aikaan nykyisen sivuston saavutettavuuden parantaminen rajallisilla resursseilla aiheuttaa Suomen ympäristökeskukselle kohtuuttoman rasitteen. Seuraaviin asioihin sovelletaan uuden sivuston julkaisemiseen asti saavutettavuusdirektiivin 5 artiklan mukaista kohtuuttoman rasitteen poikkeusta:

 • Käyttöliittymän turkoosin ja harmaan taustavärin ja tekstien kontrastit ja koot ovat liian pieniä. Vihreän tekstin kontrasti taustaväreihin on liian pieni.
 • Kuvien, kuvakkeiden, graafien ja infograafien tekstivastineiden sisällöt, värien ja elementtien kontrastit sekä tekstikoot eivät ole kaikilta osin saavutettavuusvaatimusten mukaisia.
 • Otsikoiden merkitsemisessä on jonkin verran puutteita.
 • 23.9.2018 jälkeen julkaistut pdf-, Word-, Excel ja PowerPoint -tiedostot eivät ole saavutettavia yksittäisiä tiedostoja lukuun ottamatta.
 • Tiedostotyypin mainitseminen osana linkkiä on paikoin puutteellista.
 • Taulukoista puuttuu otsikkotekstejä, selitteitä ja yhteenvetoja.
 • Karttoihin tallennetut tiedot eivät ole saavutettavia.
 • Sivustolta muille sivustoille johtaviin linkkeihin ei ole merkitty tietoa siirtymisestä toiselle sivustolle.
 • Linkkien tekstit eivät ole kaikilta osin riittävän kuvaavia.

Seuraavat toiminnot eivät ole saavutettavia, sillä saavutettavuuslainsäädäntöä ei sovelleta niihin:

 • ennen 23.9.2018 julkaistut pdf-, Word-, Excel- ja PowerPoint -tiedostot
 • ennen 23.9.2020 julkaistut audio ja videot
 • verkkokartat ja karttapalvelut
 • kolmannen osapuolen sisältö, jota ympäristöhallinto ei rahoita tai kehitä ja valvo.

Sivustolla tarjottavat erilliset sisällöt:

 • Itämerilaskuri

Kiinnitämme vastedes tarkempaa huomiota mainittuihin epäkohtiin. Päivittäessämme sivuja tai laittaessamme uusia sisältöjä sivustolle, pyrimme tekemään niistä saavutettavia.

Yhteystiedot ja palautteen antaminen syke.fi-sivuston saavutettavuudesta

Jos haluat sivuston ei-saavutettavassa muodossa olevia tietoja tai palveluja vaihtoehtoisella tavalla, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen saavutettavuus@ymparisto.fi.

Suomen ympäristökeskus SYKE
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki
Puh. 0295 252 001

SYKEssä saavutettavuusasioita ja -palautteita käsittelevät pääasiassa hallinto- ja viestintäpalvelut. Sinulla on oikeus antaa sivustomme saavutettavuudesta meille palautetta. Olemme erittäin kiitollisia kaikista kommenteista, kysymyksistä sekä parannusehdotuksista, sillä haluamme tehdä palveluistamme mahdollisimman saavutettavia. Saavutettavuusasioissa voit olla meihin yhteydessä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen saavutettavuus@ymparisto.fi.

Sinulla on myös oikeus tehdä sivustomme saavutettavuudesta selvityspyyntö tai saavutettavuuskantelu valvontaviranomaiselle, jos saat meiltä epätyydyttävän vastauksen yhteydenottoosi. Lisätietoa ja ohjeet löydät valvontaviranomaisen ylläpitämältä sivustolta www.saavutettavuusvaatimukset.fi.

Julkaistu 22.9.2020 klo 10.26, päivitetty 14.1.2021 klo 12.03

Aihealue:
Kohderyhmä: