Harmonisoidut maakuntakaavat e-palveluiksi (HAME)

Hankkeen yleiskuvaus

HAME-hankkeen tavoitteena on parantaa maakuntakaava-aineistojen käytettävyyttä edistämällä niiden yhteensopivuutta. Maakuntien liittojen on hankkeen tuloksia hyödyntämällä mahdollista tuottaa yhtenäistä INSPIRE-yhteensopivaa maakuntakaava-aineistoa, joka nykyistä sujuvammin palvelee maakuntien liittojen, valtionhallinnon sekä muun yhteiskunnan tietotarpeita. Tämä parantaa maakuntakaavatiedon hankinnan, varastoinnin ja jakelun tehokkuutta sekä tiedon hyödynnettävyyttä. Hanke on myös yksi askel kohti digitaalisen kaavan käyttöönottoa.

Hankkeen tulokset
 

Maakuntakaava-aineistojen yhteinen tietokanta ja julkaisuympäristö

Maakuntien liittojen tueksi on HAME-hankkeessa luotu julkaisuympäristö (GeoServer) ja yhtenäinen tietokantarakenne (PostGIS), joita hyödyntäen maakuntien liitot voivat julkaista rajapintapalveluja maakuntakaavoistaan. Julkaisuympäristö ja tietokanta sijaitsevat Varsinais-Suomen liiton palvelimilla, mutta kukin liitto pystyy hallitsemaan ja päivittämään omia aineistojaan postGIS-tietokannan puolella itsenäisesti. Varsinais-Suomen liitto on tällä hetkellä vastuussa WMS- ja WFS-rajapintapalveluiden julkaisemisesta GeoServerin kautta, sekä rajapintojen jakelusta esimerkiksi Maanmittauslaitoksen ylläpitämään Paikkatietoikkunaan ja SYKE:n Liiteri-palveluun.

HAME PostGIS-tietokantarakenne
 

Maakuntakaavoitustyökalu

Työkalu tukee harmonisoidun kaava-aineiston tekemistä helpottamalla yhteisen tietomallin ja yhteisesti sovittujen merkintöjen käyttöä. Työkalu on toteutettu ArcGIS 10.5-pohjalle. Työkalun toiminnallisuuksia ovat mm.

  • Tietosisällön täyttöä tukevia työkaluja
  • INSPIREn mukaisten koodiluetteloarvojen käyttöönotto
  • Harmonisoidun kuvaustekniikan käyttö
  • Eri kaavavaiheiden tietokantojen ja varmuuskopioiden talteenotto
  • Yleishyödyllisten rajapintojen (WMS ja REST) käyttömahdollisuus integroituna työkaluun
Hame-tyokalu
 

Työkaluun liittyvää oheismateriaalia

Maakuntakaavamerkintöjen visualisointi

Ehdotus kaavamerkintöjen visualisoimiseksi ja yhteisesti käytettäviksi merkintätavoiksi on laadittu HAME-hankkeessa toteutetun kaavamerkintäinventoinnin, liitoille suunnatun kaavamerkintäkyselyn sekä maakuntien liittojen edustajista koostuvan asiantuntijaryhmän palautteen perusteella. Lisäksi ehdotuksen mukaisia merkintöjä on testattu käytännön kaavatyössä kahdessa liitossa. Merkintäehdotuksen pohjalta luotiin ArcGIS layer file  ja SLD–kuvaustekniikkatiedostot.

Hame-aineisto
 

Maakuntakaavatietomalli

Yhteisesti sovittu maakuntakaavatietomalli otetaan porrastetusti käyttöön kaikissa liitoissa. Se pyrkii harmonisoimaan maakuntakaavojen sisältämän tiedon rakennetta. Se on myös sovitettavissa yhteen EU:n INSPIREn Suunnitellun maankäytön tietomallin kanssa (Planned Land Use, PLU). Tietomallin ylläpitoon ja sen sisältämän tiedon elinkaareen on myös ehdotettu toimintamalleja ja sääntöjä.

Hame-tietokanta
 

Selvitys tietotarpeista

Kehitystyön pohjaksi on laadittu raportti, jossa kuvataan sähköisten maakuntakaavapalveluiden käyttäjien tarpeet ja niiden toteutusmahdollisuudet. Raportissa käydään läpi toimintaympäristön vaatimukset, aineistojen ja palvelujen tila hankkeen alkuhetkellä, käyttäjien tietotarpeet ja muiden maiden hyviä käytäntöjä. Näiden perusteella on muodostettu tavoitetila, jota HAME-hanke pyrkii edistämään.

Hame-asiantuntijat
Maakuntien liittojen asiantuntijat ovat antaneet arvokkaan panoksensa työhön hankkeen kaikissa vaiheissa erilaisissa työpajoissa ja testaustulosten ja palautekyselyiden avulla.

Lisätietoja

Vanhempi suunnittelija Lena Hallin-Pihlatie, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Projektisuunnittelija Laura Lähteenmäki, Varsinais-Suomen liitto, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

 

SYKE logo vaaka                    VSLlogo   ELY-keskus logo     YMlogo

Maakuntien liitot
Suomen maakuntien liitot

 

Hankkeeseen liittyvät esitykset ja julkaisut:

Julkaistu 16.1.2018 klo 11.03, päivitetty 10.5.2019 klo 10.14