Oppimiskokonaisuudet

Etsitkö tietoa ja materiaaleja vesiaiheiseen opetukseen? Oppia vedesta -kokonaisuudesta löydät opetuspalikoita laidasta laitaan: laajoista oppimiskokonaisuuksista peleihin ja animaatioihin. Vesiaihetta tutkaillaan monesta eri näkökulmasta. Useat tehtävät soveltuvat käytettäväksi yli koulun eri oppiainerajojen. Kestävä vedenkäyttö ja vesien suojelu tulevat tutuksi tutkien ja itse tehden. Käytännön esimerkit konkretisoivat veden merkitystä myös kodin arjessa.

Materiaalit on suunnattu erityisesti peruskoulujen opetukseen, mutta ne soveltuvat yhtä lailla kaikille vesiaiheista opetusaineistoa janoaville.

 • Vesiaiheiset oppimateriaalit
  • Kodin vesietiketti ja vesihuolto -oppimiskokonaisuus käsittelee kodin vesietikettiä ja vesihuoltoa monelta kantilta.
  • Roskaantuminen ja mikromuovit -oppimiskokonaisuus pureutuu roskaantumisongelmaan monista näkökulmista niin tieteen kuin taiteenkin keinoin.
  • Vesijanlanjälki havainnollistaa sitä, kuinka vesivaltaista elämämme on. Mitä suurempi vesijalanjälki, sitä enemmän vettä käytetään.
  • Hulevedet -oppimiskokonaisuus innostaa oppilaat havainnoimaan sade- ja sulamisvesien eli hulevesien vaikutusta lähivesiin.
  • Globaalit vesivarat -oppimiskokonaisuudessa makeaa vettä ja siihen liittyviä haasteita käsitellään tietotekstien ja tehtävien kautta.
  • Lähivedet tutuiksi -oppimiskokonaisuuden myötä on aika vaihtaa koulureppu vesireppuun! Innostamme opettajia johdattamaan yläkoulun ja lukion oppilaat tutkimaan erilaisia lähivesiä. Käytäntö on paras opettaja. Maastoretkellä teoriaoppi yhdistyy luontohavaintoihin koulukavereiden avittamana.

 

 

 

Julkaistu 15.10.2020 klo 16.02, päivitetty 23.12.2021 klo 10.28
Kohderyhmä: