Tutkimusta ja päätöksentekoa tukevien kansallisten ilmastonmuutoksen skenaarioiden alueelliset ja järjestelmätason ulottuvuudet (FINSCAPES)

FINSCAPES-hankkeen tavoitteena on tukea ilmastonmuutostutkimusta ja päätöksentekoa luomallauusia integroituja skenaarioita mahdollisista sosioekonomisista kehityspoluista ja ilmastonmuutoksesta Suomelle vuosisadan loppuun saakka. Yhteistyössä keskeisiä järjestelmiä edustavien toimijoiden kanssa laaditaan globaaleihin SSP-skenaarioihin pohjautuvia alueellisen ja kansallisen tasonnarratiiveja. Uusien ilmastosimulaatioiden pohjalta tuotetaan kansallisia ja alueellisia ilmastoskenaarioita, jotka sisältävät uutta tietoa sään ääri-ilmiöistä ja sääilmiöiden yhteisvaikutuksista. Sosioekonomiset narratiivit ja ilmastoskenaariot yhdistetään sekä alueellisiksi että kansallisiksi integroiduiksi systeemitason skenaarioiksi. Esimerkkitapausten avulla havainnollistetaan skenaarioiden suunnittelua, kehitystä ja soveltamista tutkimuksessa ja päätöksenteossa. Projektissa painotetaan tulosten tehokasta viestintää niin alueellisella, kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla.

Uutiset

Julkaisut

          ***

Julkaistu 5.2.2021 klo 13.30, päivitetty 7.6.2022 klo 15.45

Kohderyhmä: