Digitaalisen luonnonvaratiedon yhteiskäyttö – hallinnan malleja tiedon avautumiseen ja jakamiseen (GODICO)

godico_banner.png
 

Avoimet, digitaaliset aineistot avaavat mahdollisuuksia innovaatioihin, jotka voivat vauhdittaa biotalouden kehitystä. Tässä tieteidenvälisessä tutkimuksessa lähestymme luonnonvaratiedon avautumista ja digitalisoitumista yhteiskunnallisesti hyväksyttyjen ja tehokkaiden politiikkakäytäntöjen näkökulmista. Lähdemme ajatuksesta, että tiedon tuotannon, ylläpidon ja käytön hallinnan toimivat ratkaisut löytyvät tiukan tekijänoikeudellisen sääntelyn ja täydellisen avoimuuden välistä, kuten yhteisresurssien hallinnan malleissa

Oletamme myös luonnonvaratiedon jakamisen käytäntöjen muotoutuvan eri toimijoiden, instituutioiden ja toimintamallien sekä luonnonvarojen itsensä välisessä vuorovaikutuksessa. Tarkastelemme Suomessa ja Kanadassa metsä- ja kosteikkoekosysteemejä koskevan tiedon hallintaa työpajatyöskentelyillä, haastatteluilla ja dokumenttianalyysillä. Tutkimus kehittää tiedon yhteiskäytön teoriaa ja tukee ajankohtaisia tiedon avaamisen ja digitalisaation politiikkaprosesseja.

Julkaistu 20.12.2017 klo 7.32, päivitetty 19.10.2021 klo 12.28

Kohderyhmä: