Pimeä hiljaisuus (PiHi)


 

Hankkeen tarkoitus ja toteutus

Pimeä hiljaisuus (PiHi) -hanke lisää tietoisuutta luontaisen pimeyden ja laadukkaan ääniympäristön ominaispiirteistä, vaikutuksista ja säilyttämisekeinoista. Ympäristömelu ja valosaaste ovat laajalle levinneitä, mutta suhteellisen vähälle huomiolle jääneitä ongelmia. Melun ympäristö- ja terveyshaitoista on jo paljon tutkimustietoa. Myös yöllisen keinovalon aiheuttamista haitoista on yhä vankempaa näyttöä. Hankkeen ensisijainen tavoite on nostaa yhteiskunnalliseen keskusteluun sellaisia valosaasteen ja melun torjuntakeinoja, joiden avulla voidaan kohentaa kustannustehokkaasti ihmisten elinympäristön laatua ja ratkaista ympäristöongelmia monivaikutteisesti. Hanke keskittyy pääosin liikennesektoriin, joka on keskeinen ympäristömelun ja valopäästöjen lähde.

 

Liikenteen humua vai hämärää hiljaisuutta? -seminaari 26.2.2015

Valtaavatko melu ja keinovalo ympäristömme? Onko hämärä hiljaisuus häviämässä pysyvästi kaupunkiympäristöstä? Miten ääni- ja valomaisema tulisi huomioida suunnittelussa?

Näitä ja monia muita kysymyksiä pohdittiin 26.2.2015 Helsingin yliopistolla järjestetyssä Liikenteen humua vai hämärää hiljaisuutta? -seminaarissa. Tilaisuudessa käsiteltiin melun ja keinovalon vaikutuksia ihmisiin ja ympäristöön sekä erilaisten haittojen ehkäisyä ja suunnittelua eri näkökulmista. Seminaarin järjestivät Suomen ympäristökeskus ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi yhteistyössä Ympäristötiedon foorumin kanssa.

pihi_yleiso.jpg
 © Janne Rinne

 

 

Aiheita käsiteltiin ennen muuta liikenteen melun ja liikkumiseen liittyvän valosuunnittelun kautta, mutta myös laajemmin osana yhdyskuntasuunnittelua. Erityisesti pohdittiin, millaisella suunnittelulla voidaan edistää miellyttäväksi koettuja ääni- ja valomaisemia. Suurin osa seminaarin esityksistä löytyy alapuolen linkeistä ja keskustelua on jatkettu muun muassa luonnonvaralta-blogissa.

Seminaaria innoittivat kaksi Gaudeamuksen julkaisemaa laaja-alaista tietokirjaa:

 

Ohjelma

9.00–9.10 Avaussanat Tutkija Janne Rinne
(Suomen ympäristökeskus)

Valo

 

 
9.10–9.20 Voiko valo olla saastetta? Vanhempi tutkija Jari Lyytimäki
(Suomen ympäristökeskus)
9.20–9.30 Häiriövaloa kaduilla ja kujilla Lehtori Tapio Kallasjoki
(Metropolia-ammattikorkeakoulu)
9.30–9.50 Valaistuksen kehitys ja haasteet Helsingissä Valaistuspäällikkö Juhani Sandström (Helsingin rakennusvirasto)
9.50–10.10 Valaistus kaupunki- ja liikennesuunnittelussa - suunnittelijan kokemuksia Arkkitehti, valaistussuunnittelija
Marjut Kauppinen
(Arkkitehtitoimisto Marjut Kauppinen Oy)
 

Tauko ja kahvi

 

Ääni

 

 
10.40–10.50 Huomioita ääniympäristön laatuun vaikuttavista tekijöistä

Dosentti, erityisasiantuntija Outi Ampuja (Trafi / Helsingin yliopisto)

10.50–11.10 Nuorten ääniympäristösuhde ja liikkuminen

Professori Helmi Järviluoma-Mäkelä (Itä-Suomen yliopisto)

11.10–11.20 Itämeren vedenalainen äänimaailma Ylitarkastaja Jukka Pajala
(Suomen ympäristökeskus
)
11.20–11.40 Meluntorjunnan kehitys ja haasteet Uudellamaalla - ELY:n näkökulma Ylitarkastaja Larri Liikonen
(Uudenmaan ELY-keskus)
11.40–12.30 Miten liikenteen meluun ja valohaittoihin kannattaisi puuttua? Keskustelua
 

                     

 

Lisätietoja

Hankkeen toteuttamisesta vastasivat vanhempi tutkija Jari Lyytimäki ja tutkija Janne Rinne Suomen ympäristökeskuksen ympäristöpolitiikkakeskuksessa sekä erityisasiantuntija Outi Ampuja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafissa.

Seminaari sosiaalisessa mediassa: #meluvalo

Jari Lyytimäki, Suomen ympäristökeskus SYKE, p. 0295 251 397
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 18.12.2014 klo 15.11, päivitetty 4.3.2016 klo 8.54