Ympäristöväittämät Suomen markkinoilla

Ympäristöväittämät Suomen markkinoilla -hankkeen tarkoituksena on selventää kuvaa siitä, millaista Suomessa esiintyvä tuotteiden ympäristömarkkinointi on ja kuinka paljon sitä esiintyy sekä miten asianmukaista ympäristöseikoilla markkinointia voitaisiin edistää.

Kartoitamme useiden eri menetelmien avulla ympäristöväittämien esiintymistä, etenkin verkkomainonnassa. Verkon osuus mainoseuroista on systemaattisesti noussut, ollen Tilastokeskuksen joukkoviestintätilaston mukaan jo noin puolet koronavuonna 2020. Hankkeessa selvitämme, kuinka paljon ympäristöväitteitä esiintyy tietyllä ajanjaksolla, millä toimialoilla, minkälaisia väitteet ovat ja kohdistuvatko väitteet etenkin kuluttajiin?

Lisäksi kehitämme eteenpäin arviointikehikkoa, jolla voidaan arvioida väitteiden asianmukaisuutta. Tärkeä osa hanketta on myös hakea yhdessä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa yleisiä keinoja edistää asianmukaista ympäristöargumenteilla markkinointia. Markkinoijia tuetaan mm. järjestämällä työpajoja yritysten kanssa. Hankkeeseen kuuluu pienempänä osana myös kansalaisten aktivointi: pelastavatko mainokset meidät?

 

Somekampanja: SYKE kartoittaa yritysten ympäristöväitteitä - osallistu tutkimukseen!

Herättikö mainos tai siinä esitetty ympäristöväite enemmän kysymyksiä kuin vastauksia? SYKE keräsi kansalaisten kohtaamia ympäristöväitteitä somekampanjan avulla 15.–19.11.2021 ajan. Kampanja on osa tutkimusta, jossa selvitetään ympäristöväitteiden nykytilaa Suomessa.

Välituloksia: Ympäristöväitteissä korostuvat hiilineutraalius, vastuullisuus ja ekologisuus

Useimmin toistuneet teemat olivat hiilineutraalius, vastuullisuus, ekologisuus ja myyjän omat merkit. Usein väite perusteltiin vain yksittäisellä parannuksella eikä ympäristövaikutuksia tai vastuullisuutta tarkasteltu kokonaisvaltaisesti. Joissakin tapauksissa väitettyä vastuullisuutta tai ekologisuutta ei perusteltu lainkaan.

Lopputiedote: Ympäristömainoksissa runsaasti kuluttajia harhaanjohtavia yleistyksiä

Tutkimuksen mukaan jopa puolet mainoksista kertoi tuotteen tai palvelun ympäristövaikutuksista tai -parannuksista vain hyvin yleisellä tasolla. Yli puolet (56 %) tutkituista mainoksista oli monitulkintaisia, tai ne jättivät oleellisia asioita kertomatta. Mainosten väitteissä tuotiin esille esimerkiksi vastuullisuutta, ekologisuutta, luonnonläheisyyttä, luonnollisuutta, luonnonmukaisuutta tai ympäristöystävällisyyttä.

Hankkeen loppuraportti

Aiheesta lisää mediassa:

Lisätietoja

  • tutkija Tero Heinonen, Suomen ympäristökeskus, puh. 029 525 2123, etunimi.sukunimi@syke.fi
Julkaistu 15.10.2021 klo 13.59, päivitetty 28.6.2022 klo 11.54

Kohderyhmä: