Hiilikartta

© Linda Mandell

Tervetuloa käyttämään Hiilikarttaa!

Kaavoittajan työkalu Hiilikartta tukee ilmastokestävää maankäyttöä ja vauhdittaa siirtymää kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Hiilikartta auttaa arvioimaan maankäytön suunnitelmien aiheuttaman muutoksen maaperän ja kasvillisuuden hiilivarastoon.

Maankäytöllä on merkittäviä ilmastovaikutuksia. Yksittäiset maankäyttöratkaisut muodostavat kokonaisuuden, jolla on ajan myötä kasvava yhteisvaikutus hiilivarastoon ja hiilinieluihin. Tavoitteellisella tulevaisuuden maankäytön suunnittelulla voidaan vähentää päästöjä ja edesauttaa ilmastotavoitteiden saavuttamista. Hiilikartta täydentää kaavoittajan työkalupakkia ilmastovaikutusten arvioinnista aiemmin puuttuneella karttatyökalulla.

Siirry Hiilikartta-työkaluun (avoin.org)

Hiilikartta on toteutettu Suomen ympäristökeskuksen, Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Avoin ry:n yhteistyönä. Hanke on saanut rahoitusta maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -ohjelmasta (mmm.fi).

 

Haluatko tietää lisää Hiilikartasta?

Hankkeen kotisivu: syke.fi/hankkeet/hiilikartta

Lisätietoja 

Tiedot hankkeesta:

  • Ryhmäpäällikkö Kari Oinonen, Syke, etunimi.sukunimi@syke.fi, puh. 0295 251 474

Hiilivaraston ja -nielun laskenta:

  • Tutkija Jukka-Pekka Myllykangas, Luke, etunimi.sukunimi@luke.fi, puh. 09 5322 503

Hiilikartta-työkalu:

  • Puheenjohtaja Otso Valta, Avoin ry, etunimi@avoin.org
Julkaistu 22.1.2024 klo 15.54, päivitetty 28.2.2024 klo 16.33
Kohderyhmä: