Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Laadunvarmistuspalvelut - pätevyyskokeet ja vertailumittaukset

Lohjanjärvi proftest
Anja Holmsten

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarjoamme pätevyyskokeita ja vertailumittauksia:

  • Ympäristönäytteiden kemiallisiin, fysikaalisiin ja biologisiin määrityksiin
  • Uima-allas- ja talousvesien määrityksiin
  • Kiinteiden polttoaineiden lämpöarvomäärityksiin
  • Ympäristönäytteiden näytteenotossa ja kenttämittauksissa
  • Kierrätysmateriaalien testauksiin

Toimimme pätevyyskoe asiantuntijoina muiden laitosten vertailumittauksissa:

  • Mikrobiologisissa asumisterveyden määrityksissä THLn kanssa
  • Maanparannusaineiden kypsyysaste- ja fytotoksisuusmäärityksissä Eviran kanssa

Tarjoamme asiantuntija-apua ja koulutusta pätevyyskoetulosten tulkinnassa sekä poikkeavien tulosten syiden selvittämisessä. 

Käynnissä olevat pätevyyskokeet   -sivulta löytyy ajankohtaiset vertailumittaus asiat.

Finas PT01_120x76 Proftest SYKE on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima vertailumittausten järjestäjä PT01. Toimintamme täyttää standardin SFS-EN ISO/IEC 17043:2010 vaatimukset.

Voit ottaa meihin yhteyttä palveluista: proftest@ymparisto.fi
Julkaistu 21.12.2016 klo 16.22, päivitetty 5.3.2019 klo 8.50