Kerro mielipiteesi vesistöjen tilan parantamisesta!

Uutinen 4.6.2020 klo 9.11
© alkuperäinen kuva: Mats Westerbom / Metsähallitus

EU:ssa alkaa vuonna 2021 tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelma Horisontti Eurooppa. Ohjelma sisältää myös missiolähtöisen tavan toteuttaa ja rahoittaa tutkimusta ja innovointia. Missioilla pyritään ratkaisemaan suuria globaaleja haasteita, ja niiden toivotaan olevan vahva väline yhteiskunnan palautumisessa koronakriisistä ja sen varmistamisessa, että yhteiskunta on jatkossa entistä kestävämpi kriisien suhteen.

Kansalaisten näkemyksiä tarvitaan

Missioiden tavoitteet voidaan saavuttaa vain kansalaisten, yritysten ja päätöksentekijöiden yhteistyöllä ja tähän nyt avattu kansalaiskuuleminen merien ja vesien osalta tähtää.

Mahdollisimman monen suomalaisen toivotaan kertovan kantansa vesien tilasta ja tärkeimmistä tavoista parantaa vesien tilaa - tule mukaan!

Vastaaminen kestää noin 10-15 min. Yksityisyyttäsi kunnioitetaan vastaamisessa ja tietosuojalain määräyksiä noudatetaan antamiesi tietojen käsittelyssä.

Pääset vastaamaan tästä.

Horisontti Eurooppa -ohjelmaan on nimetty kaikkiaan viisi missiota. Meri- ja vesiaiheisen mission lisäksi muita missioita ovat ilmastonmuutokseen sopeutuminen, syöpä, hiilineutraalit ja älykkäät kaupungit sekä maaperän terveys ja ruoka.

EU-budjettiin on kullekin missiolle suunniteltu miljardin euron rahoitusta. Terveet meret, rannikko- ja sisävedet -mission sisältöä suunnittelevassa johtoryhmässä on jäsenenä SYKEn pääjohtaja Lea Kauppi.

Lisätietoa:


Kohderyhmä: