Merellä huono sinilevätilanne hieman helpottanut, järvillä sinilevää vain vähän

Tiedote 28.7.2022 klo 12.54
Satelliittikuvassa näkyvät sinileväkukinnot Suomenlahdella 25.7.2022.
Suomenlahden sinilevähavainnot painottuvat avomerelle Suursaaren länsipuolelle. Satelliittihavainto maanantailta 25.7.2022.

Valtakunnallinen sinilevätilanne on hieman parantunut viime viikosta. Järvien sinilevähavainnot ovat vähentyneet tuulisen ja sateisen sään seurauksena, ja sisävesien tilanne on edelleen tavallista parempi. Merialueiden huono sinilevätilanne on helpottanut myös hieman, mutta sinilevää on havaittu edelleen enemmän kuin viime vuosina keskimäärin. Havaintoja on tehty erityisesti Saaristomeren rannikkoalueilla.

Järvien sinilevätilanne parantunut entisestään

Sisävesillä sinilevien esiintyminen on selvästi vähentynyt tuulisen ja sateisen sään myötä. Valtakunnallisen sinileväseurannan paikoilla havaintoja on ajankohtaan nähden vähemmän kuin keskimäärin aiempina vuosina. Useilla havaintopaikoilla, joilla viime viikolla havaittiin hieman sinilevää, ei tällä viikolla ole sitä enää havaittu. Havaintopaikoista kahdella, Tohmajärven Suuri-Onkamon Ruunaluodolla ja Suomussalmen Jumalisjärvellä, on havaittu erittäin runsaasti sinilevää. Viidellä havaintopaikalla on havaittu runsaasti ja 12 havaintopaikalla hieman sinilevää.

Kuluvalla viikolla kansalaisilta on tullut järvi-meriwikin havaintolähetti-palvelun ja vesi.fi:n karttapalvelun kautta 65 havaintoa, joista 27:ssä on havaittu sinilevää.

Sisävesien lämpötila vaihtelee Etelä- ja Keski-Suomessa 17–24 asteen välillä ja on paikoin 1–2 astetta viileämpi kuin keskimäärin tänä ajankohtana. Pohjois-Suomessa sisävesien lämpötila vaihtelee 16–21 asteen välillä. Pielisessä ja paikoin Pohjois-Suomessa vesi on 1–2 astetta keskimääräistä lämpimämpää. Käsivarren Lapissa veden lämpötila on 10 asteen tienoilla.

Merialueiden huono levätilanne hieman hellittänyt

Merialueilla levähavaintojen määrä on laskenut hieman viime viikosta, mutta sinilevää on edelleen ajankohtaan nähden paljon. Paikallisia sinileväkukintoja on tällä viikolla havaittu Selkämeren, Saaristomeren ja Suomenlahden rannikkoalueilla. Saaristomerellä havaintoja on tehty eniten. Sinilevää on havaittu sekä pieniä että runsaitakin määriä.

Suomea ympäröivillä avomerialueilla Selkämerellä ja Suomenlahdella sinilevää esiintyy edelleen. Suomenlahdella sinilevähavainnot painottuvat pääasiassa Suursaaren länsipuolelle. Pilvinen sää on haitannut satelliittihavaintojen hyödyntämistä leväseurannassa. Viimeisimmät pilvettömät satelliittihavainnot ovat pääosin viikonlopun ja maanantain ajalta.

Ilmatieteen laitoksen meripalvelujen mukaan meriveden pintalämpötila on Perämerellä 16–18 astetta avomerellä ja rannikon tuntumassa 19–20 astetta. Selkämerellä vesi on 14–17 asteista ja Saaristomerellä 17–18 asteista. Suomenlahdellameriveden pintalämpötila on yleisesti 18–20 astetta länsiosaa lukuun ottamatta. Suomenlahden länsiosassa kumpuaminen on pudottanut meriveden lämpötilan 12 asteeseen.

SYKE seuraa sinilevien esiintymistä osana ympäristön tilan seurantaa

Valtakunnallinen sinileväseuranta toteutetaan osana ympäristön tilan seurantaa yhteistyössä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskukset), kuntien ympäristö- ja terveysviranomaisten sekä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kesken. Myös Suomen rotarit on aktiivisesti mukana valtakunnallisessa sinileväseurannassa.

Avomerialueiden sinilevätilanteesta saadaan tietoa pääasiassa satelliittihavainnoista, mutta myös Rajavartiolaitokselta, merentutkimusalus Arandalta, Utön ilmakehän ja merentutkimusaseman automaattisesta kuvantamislaitteesta sekä risteily- ja kauppalaivoilta (MS Finnmaid ja MS Silja Serenade), joihin on asennettu Alg@line-mittauslaitteisto. Avomerialueiden osalta sinilevälauttojen ajelehtimisennusteita laaditaan yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen Meripalveluiden kanssa.

Sinileväseuranta perustuu pintaveteen nousseiden sinileväesiintymien havainnointiin, ja sen tarkoitus on antaa yleiskuva sinilevätilanteesta eri vesistöissä. Seurantaan kuuluu yli 400 vakiohavaintopaikkaa eri puolilla maata sisävesillä ja rannikolla sekä saaristossa.

SYKE tiedottaa yleisestä valtakunnallisesta sinilevätilanteesta viikoittain joka torstai kesäkuun alusta elokuun loppuun saakka. Valtakunnalliseen sinileväseurantaan liittyvä viikoittainen levätiedotus aloitettiin vuonna 1998.

Terveyshaittoja voi tulla useista sinilevien tuottamista yhdisteistä

Sinileväesiintymät voivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan aiheuttaa terveyshaittaa. Sinilevät tuottavat useita erilaisia yhdisteitä, jotka voivat aiheuttaa oireita. Osa sinilevistä voi tuottaa maksa- tai hermomyrkkyjä, mutta suuri osa uimareille aiheutuneista oireista saattaa johtua myös muista yhdisteistä.

Etenkin pienet lapset ja lemmikkieläimet tulee pitää poissa sinileväisestä vedestä. Sinileväistä vettä ei saa käyttää löyly-, pesu- tai kasteluvetenä. Myrkytysepäilyissä tulee hakeutua lääkäriin tai lemmikkieläin tulee viedä eläinlääkäriin. Myrkytystietokeskus antaa tarvittaessa lisäohjeita.

Uimarantojen sinilevätilannetta seuraavat kuntien terveydensuojeluviranomaiset.

Ilmoita sinilevähavaintosi Järvi-meriwikiin

Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämässä Järvi-meriwikissä voit perustaa oman havaintopaikan ja tallentaa sille sinilevähavaintoja tai tehdä yksittäisiä havaintoja vesistöillä liikkuessa. Havainnot voi toimittaa älypuhelimissakin toimivan Havaintolähetti-sovelluksen avulla. Ilmoitetut havainnot näkyvät valtakunnallisella sinilevähavaintokartalla ja tukevat valtakunnallista sinilevätilanteen arviointia. Myös havainnot siitä, että sinilevää ei ole, ovat tärkeitä.

Järvi-meriwiki on verkkopalvelu, jota tuotetaan viranomaisten ja kansalaisten yhteistyöllä. Palvelusta löytyvät perustiedot kaikista yli hehtaarin kokoisista järvistämme ja Itämeren eri alueet. Käyttäjät voivat jakaa palvelussa muun muassa valokuvia ja muita havaintoja.

Uimarantojen sinilevätilannetta seuraavat kunnat ja kaupungit, joten runsaasta sinileväesiintymästä uimarannalla kannattaa ilmoittaa kyseisen kunnan terveydensuojeluviranomaisille.

Sinilevähavainnot myös Itämeri.fi- ja Vesi.fi -palveluissa

Itämeri.fi ja Vesi.fi -palveluissa esitettävät sinileväkartat yhdistävät samaan näkymään Järvi-meriwikiin ilmoitetut sinilevähavainnot, Helsingin kaupungin uimarantojen sinilevähavainnot ja SYKEn satelliittitulkintoihin perustuvat sinilevähavainnot viimeisten kolmen päivän ajalta.

Näin tunnistat sinilevän

Vähäinen määrä sinilevää näyttää vedessä vihreiltä tai kellertäviltä hiukkasilta. Rannalle voi ajautua kapeita leväraitoja. Runsas määrä sinilevää muodostaa tyynellä ilmalla veteen vihertäviä tai kellertäviä levälauttoja ja sitä kasautuu rantaveteen. Keväällä vedessä saattaa esiintyä myös kellertävää havupuiden siitepölyä. Sinilevästä poiketen siitepölyä esiintyy veden pinnan lisäksi myös esimerkiksi laiturin tai pihakalusteiden päällä.

Sinilevämassa hajoaa tikulla kokeiltaessa hippusina veteen. Jos levä jää roikkumaan keppiin, kyseessä on jokin muu kuin sinilevä. Vesiastiassa sinilevät nousevat pintaan vihertävinä hippusina noin tunnin kuluessa.


Sinileväkukintojen kesän riskiarvio

Sinilevätilannekooste

Satelliittihavaintoja 

Lisätietoja

(Puhelimitse klo 13–15)

Sisävesiltä

 • Ryhmäpäällikkö Satu Maaria Karjalainen, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 0295 251 262,  etunimi.etunimi.sukunimi@syke.fi (29.7. asti)
 • Erikoistutkija Kristiina Vuorio, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 295 251 757, etunimi.etunimi.sukunimi@syke.fi (1.8. alkaen)

Merialueilta
 

Rannikon sinilevähavainnot

 • Korkeakouluharjoittelija Jonna Kangas, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 0295 252 267, etunimi.sukunimi@syke.fi (29.7. asti)
 • Tutkija Teresa Camarena, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 0295 251 093, etunimi.sukunimi@syke.fi (29.7. asti, yhteydenotot englanniksi)
 • Tutkija Hanna Piepponen, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 040 182 3334, etunimi.sukunimi@syke.fi (1.8. alkaen)

Avomeren sinilevähavainnot

 • Eotuki@syke.fi
 • Johtava tutkija Jenni Attila, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 0295 251 078, etunimi.sukunimi@syke.fi (29.7. asti)
 • Tutkija Sakari Väkevä, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 0295 252 088, etunimi.sukunimi@syke.fi (1.8. alkaen)

Itämeren tila

 • Erikoistutkija Seppo Knuuttila, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 0295 251 286, etunimi.sukunimi@syke.fi (29.7. asti)
 • Erikoistutkija Louise Forsblom, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 0295 251 013, etunimi.sukunimi@syke.fi (1.8. alkaen)

 

Viestintä

 • Viestintäharjoittelija Vilma Ruponen, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 0295 251 039, etunimi.sukunimi@syke.fi (29.7. asti)
 • Viestintäsuunnittelija Saara Sivonen, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 0295 251 082, etunimi.sukunimi@syke.fi (1.8. alkaen)

Kohderyhmä: