Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Timanttiteko 2018 -palkinto Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman toimeenpanolle

Uutinen 22.3.2019 klo 13.57
Timanttiteko 2018 palkinto
Kuvassa Antti Irjala /ympäristöministeriö, Paavo Taipale / Kuntaliitto, Saara Lilja-Rothsten / maa- ja metsätalousministeriö, Karim Peltonen / Suomen pelastusalan keskusjärjestö SPEK, Hilppa Gregow / Ilmatieteen laitos ja Kirsi Mäkinen /Suomen ympäristökeskus © Kuva: Erillisverkot/Ville Rinne

Turvallisuuskomitea on myöntänyt vuoden 2018 Timanttiteko-palkinnon Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman 2022 toimeenpanolle. Palkinto jaettiin Suomen Erillisverkot -konsernin järjestämässä turvallisuusalan ammattilaisten vuotuisessa yhteistyötapahtumassa 21.3.2019.

Vuonna 2014 vahvistetun Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman tavoitteena on edistää ilmaston muuttumiseen liittyvien sää- ja ilmastoriskien hallintaa sekä muuta varautumista ilmastonmuutokseen. Toimeenpanoa koordinoi maa- ja metsätalousministeriön asettama laajapohjainen seurantaryhmä, jossa SYKEä edustaa johtaja Mikael Hildén.

”Ilmastonmuutokseen varautuminen on koko yhteiskuntaa koskettava turvallisuusteko. Hanke tuo näkyväksi ilmastonmuutoksen vaikutuksen yhteiskunnan turvallisuuteen ja toimivuuteen, ja sen toimeenpano on esimerkki eri toimijoiden välisestä hienosta yhteistyöstä”, Suomen Erillisverkot -konsernin toimitusjohtaja Timo Lehtimäki sanoo.

SYKEn tutkimus- ja asiantuntijatyö tukee sopeutumista ilmastonmuutokseen eri toimialoilla. Ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja riskejä sekä sopeutumisen edellytyksiä selvitetään muun muassa luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa, tulvariskeihin varautumisessa, vesien ja merien suojelussa sekä rakennetun ympäristön varautumisessa.

SYKE koordinoi ja kehittää kansallista tulvariskien hallintaa sekä ylläpitää tulvakarttapalvelua ja tulvatietojärjestelmää, joista löytyvät tiedot tapahtuneista ja mahdollisista tulevaisuuden tulvista vaikutuksineen. SYKE ylläpitää yhdessä Ilmatieteen laitoksen kanssa tulvakeskusta. Käytännön työ tehdään alueellisesti ELY-keskuksissa sekä merkittävillä tulvariskialueilla toimivissa tulvaryhmissä. Tulvakartat ovat perusta tehokkaalle tulvariskien hallinnalle. Viranomaiset voivat ottaa niiden avulla tulvariskit huomioon suunnitelmissaan ja kaavoituksessa.

Uutena tuotteena SYKE laati vuonna 2018 kartan hulevesitulvista. Se auttaa kuntia ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvien sade- ja sulamisvesistä aiheutuvien tulvariskien tunnistamisessa ja hallinnassa. Kartan on ottanut käyttöön noin 200 kuntaa ja lähes kaikki pelastuslaitokset. Vesistö- ja rannikkoalueiden tulvakartat ovat avoimesti kaikkien saatavilla osoitteessa www.ymparisto.fi/tulvakarttoja.

SYKE seuraa ja arvioi sopeutumispolitiikkaa ja -toimenpiteitä yhdessä muiden tutkimuslaitosten ja hallinnon kanssa. SYKE on vastannut parhaillaan käynnissä olevan Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman väliarvioinnista Luonnonvarakeskuksen kanssa. Väliarvioinnin tulokset julkistetaan huhtikuussa. Lisäksi SYKE tuottaa yleistajuista tietoa www.ilmasto-opas.fi sivustolle yhdessä muiden tutkimuslaitosten kanssa.

Palkintokirjan vastaanotti Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman seurantaryhmän puheenjohtaja, neuvotteleva virkamies Saara Lilja-Rothsten maa- ja metsätalousministeriöstä. Hänen rinnallaan palkintoa vastaanottamassa olivat Ilmatieteen laitoksen, Suomen Kuntaliiton, Suomen pelastusalan keskusjärjestö SPEKin, Suomen ympäristökeskus SYKEn ja ympäristöministeriön edustajat.

”Erityisen tyytyväinen olen siihen, että ilmastonmuutokseen liittyvät sää- ja ilmastoriskit otettiin viime vuonna ensimmäistä kertaa huomioon myös Kansallisessa riskiarviossa”, sanoo Lilja-Rothsten.

Timanttiteko-palkinto luovutettiin nyt jo 12. kerran esimerkilliselle toiminnalle, kehitystyölle tai innovaatiolle, jolla edistetään yhteiskunnan turvallisuutta.

Lisätietoja

Linkkejä


Kohderyhmä: