Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Tutkimusalus Aranda lähtee kesän seurantamatkalle

Tiedote 1.6.2020 klo 8.52
Merentutkimusalus Aranda © Panu Hänninen/SYKE

SYKEn tutkimusalus Aranda lähtee tänään maanantaina kesän ensimmäiselle tutkimusmatkalleen. Kevään seurantamatka jäi Arandalta koronatilanteen vuoksi tekemättä. Kahden viikon aikana Aranda kiertää pohjoisen Itämeren keräten seurantatietoa merialueen tilasta. Poikkeusolojen takia laivalla työskentelyyn on laadittu yksityiskohtainen, riskit minivoiva ohjeistus.

Aranda lähtee matkaan Helsingistä maanantaiaamuna 1.6., kiertää Suomen- ja Pohjanlahden ja palaa Pohjoisen Itämeren kautta perjantaina 12.6. Tammasaaren laituriin Helsinkiin. Matkalla mukana on 14-henkinen retkikunta, joka koostuu Suomen ympäristökeskuksen, Ilmatieteenlaitoksen ja Säteilyturvakeskuksen tutkijoista.

Aranda tekee COMBINE 2-nimisellä matkallaan Suomen merenhoidon seurantaohjelmaan ja HELCOM:n Itämeren seurantaohjelmaan kuuluvaa fysikaalista, kemiallista ja biologista seurantaa. Erityisesti laivalla kiinnitetään huomiota pohjaeläinyhteisöjen tilaan ja happitilanteeseen pohjanläheisessä vedessä, mutta ohjelmaan kuuluu myös eläinplanktonyhteisöjen pitkäaikaisseurantaa ja mikroroskien seurantaa.

Matkalla seurataan myös radioaktiivisten aineiden pitoisuuksia sekä vedessä että sedimentissä. Aranda asentaa aaltopoijun Perämerelle ja myös ajelehtivia poijuja lasketaan matkan aikana mereen.

Poikkeusolosuhteisiin varauduttu tarkasti

Tarkasti poikkeusolosuhteisiin varautuneella laivalla kaikki koronatartuntoihin liittyvät riskit on minimoitu. Arandalla tehtävään työskentelyyn on laadittu yksityiskohtainen ohjeistus.

- Arandalta jäi huhtikuun seurantamatka koronatilanteen vuoksi tekemättä. Kesä- ja elokuun seurantamatkat tehdään siten, että mukana on vain sen verran tutkijoita, että tärkeimmät seurantanäytteet saadaan otettua. Jokaisella on oma hytti ja laivan tutkimuslaboratoriossa sekä ruokailussa on väljempää kuin yleensä, matkanjohtajana toimiva erikoistutkija Henrik Nygård Suomen ympäristökeskuksesta kertoo.

Meriseurannat luovat pohjan päätöksenteolle

SYKE kerää pitkäaikaisia havaintosarjoja avomeren kemiallisesta ja biologisesta tilasta sekä haitallisten aineiden pitoisuuksista vedessä, eliöstössä ja pohjasedimentissä. Avomeriseurannan lisäksi SYKE seuraa eteläisten rannikkovesiemme tilaa ja koordinoi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY -keskukset) toteuttamaa rannikkovesien tilaseurantaa. Seurannat sisältyvät Suomen merenhoidon seurantaohjelmaan.

Seurantatietoon perustuvat tila-arviot ja tutkimukset muodostavat perustan merensuojelun päätöksenteolle. Pitkäaikaisten havaintosarjojen avulla seurataan muun muassa rehevöitymisen, haitallisten aineiden ja ilmaston muuttumisen vaikutuksia meriluontoon. Aineistot mahdollistavat meren tilan kokonaisvaltaiset arviot. Niitä käytetään myös mallinnettaessa meren tilan tulevaa kehitystä, ja niiden avulla arvioidaan tehtyjen suojelutoimenpiteiden tehokkuutta ja uusien toimenpiteiden tarvetta.

Lisätietoja:

Matkanjohtaja, erikoistutkija Henrik Nygård Suomen ympäristökeskus p. 0295 251 469


Kohderyhmä: