Tutkimustietoa metsien luonto- ja ilmastotavoitteiden saavuttamisen tueksi

Uutinen 27.3.2024 klo 15.48
 

Luontokato ja ilmastonmuutos kytkeytyvät toisiinsa, ja niiden hillintää kannattaa toteuttaa suunnitelmallisesti ja yhdessä. Luonto- ja ilmastotavoitteita voidaan toteuttaa metsissä optimoimalla suojeluun valittavat kohteet ja huolehtimalla metsien luontoarvoista myös suojelualueiden ulkopuolella.

Suojelukohteiden optimointiin voidaan käyttää Suomen ympäristökeskuksen johtaman IBC-Carbon-hankkeen sekä sen yhteistyöhankkeiden kehittämiä menetelmiä ja tuottamia paikkatietoaineistoja.

Yhteenveto kuuden vuoden tutkimustyön tuloksista ja tutkimuspohjaiset suositukset on nyt julkaistu tiivistelmässä. Julkaisu ”Luonto- ja ilmastotavoitteet metsissä – miten niihin päästään?” sisältää myös vuoden 2023 aikana julkaistut IBC-Carbon-hankkeen tutkimusmenetelmiä ja tuloksia esittelevät tietokortit.

IBC-Carbon eli Metsäluonnon monimuotoisuuden suojelu ja hiilen sitominen muuttuvassa ympäristössä -hanke oli osa Strategisen tutkimuksen ADAPT-ohjelmaa. Vuoden 2023 lopussa päättyneessä kuusivuotisessa hankkeessa mukana olevat tutkijat ovat julkaisseet IBC-Carbonin ja yhteistyöhankkeiden kanssa tehtyyn tutkimukseen pohjautuen yli 130 tieteellistä artikkelia ja yli 90 yleistajuista julkaisua. Tutkimustuloksia on julkaistu esimerkiksi IBC-Carbon-hankkeen tuottamassa vertaisarvioidussa tieteellisessä erikoisnumerossa, joka julkaistiin kansainvälisessä Ambio-tiedelehdessä 2023.

Tutustu IBC-hankkeen tuloksiin:

Lisätiedot:

Suomen ympäristökeskuksen henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@syke.fi


Kohderyhmä: