Suomen päästöistä ja niiden lähteistä tietoa kartalle kokoava palvelu avattu testikäyttöön

Uutinen 11.6.2021 klo 13.00
© Adobe Stock

Suomen ympäristökeskus on kehittämässä verkkopalvelua, jossa julkaistaan teollisuuden ja maatalouden suurempien päästölähteiden päästö- ja jätetietoja. FINPRTR-palvelun tarkoituksena on parantaa kansalaisten, järjestöjen ja yritysten edellytyksiä ottaa osaa ympäristöön vaikuttavaan päätöksentekoon ja osaltaan ehkäistä ympäristön pilaantumista.

Palvelussa voi tarkastella ilmaan ja veteen vapautuvia päästöjä sekä kansainvälisiä jätesiirtoja. Lisäksi palvelusta löytyy tietoa esimerkiksi teollisuuden päästöistä laitos- tai kuntatasolla

Verkkopalvelua valmistellaan ympäristöministeriön toimeksiannosta, ja palveluun sisältyvistä toiminnoista sekä päästöjen ja jätteiden siirtojen kynnysarvoista on säädetty Euroopan Unionin asetuksessa. Palvelulla myös varmistutaan yleisön tiedonsaantia koskevan Århusin yleissopimuksen alaisen PRTR-pöytäkirjan (Pollution Release and Transfer Register) toimeenpanosta. Suomessa kaikilla palveluun sisältyvillä toiminnoilla on ympäristölupa, jonka noudattamista valvoo ELY-keskus.

Palvelua kehitetään käyttäjäpalautteen avulla

Verkkopalvelua on alkuvaiheessa kehitetty yhteistyössä teollisuuden ja tuottajien järjestöjen sekä viranomaisten kanssa. Nyt julkaistavan alustavan version avulla kokeillaan palvelun toimivuutta ja kerätään käyttäjiltä palautetta. Käyttäjäkokemusten ja palautteiden perusteella kehitetään palvelun lopullinen versio, joka on tarkoitus julkaista vuoden loppuun mennessä. Valmis palvelu tulee olemaan suomen- ja ruotsinkielinen, ja sen tiedot julkaistaan myöhemmin myös englanniksi.

Palautetta palvelun toteutuksesta voi antaa osoitteella PRTR@syke.fi. Päästö- ja jätetietoja koskevaa palautetta voi antaa kutakin toimintoa valvovalle ELY-keskukselle.

Lisätietoa

FINPRTR-verkkopalvelun testiversio

Tietoa päästörekistereistä


Kohderyhmä: