Luonnon kirjo -uutiskirje

 

Luonnon kirjo on verkkolehti ja uutiskirje luonnon monimuotoisuudesta. Verkkolehteä päätoimittaa Suomen ympäristökeskus ja sen tuottamiseen osallistuvat ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ulkoasiainministeriö, Metsähallituksen luontopalvelut, Väylä ja Yleisradio.

Uutiskirjeellä tuetaan monien tahojen ponnisteluja luonnon monimuotoisuuden hyväksi. Tavoitteena on nostaa biodiversiteetti julkiseen keskusteluun, jotta tiedostaisimme sen merkityksen. Luonto ja sen tuottamat palvelut, kuten puhdas vesi, ilma tai ravinto ovat meille ihmisille elintärkeitä. Luonnon monimuotoisuus on elämän ehto.

Luonnon kirjo ilmestyy neljä kertaa vuodessa: helmi-, touko-, syys- ja marraskuussa. Tarkoituksena on nostaa esille ajankohtaisia luonnon monimuotoisuuteen liittyviä asioita ja teemoja. Toimitukseen voi lähettää vinkkejä asioista, joita kirjeessä tulisi käsitellä.

Tilaa uutiskirje sähköpostiisi

Viimeisin numero

Arkisto

Miksi uutiskirje?

Vuosi 2010 oli YK:n julistama kansainvälisen luonnon monimuotoisuuden teemavuosi. Vuonna 2010 täyttyivät kansainväliset tavoitteet vähentää merkittävästi biologisen monimuotoisuuden köyhtymistä tai jopa pysäyttää se.

Luonnon monimuotoisuus kuitenkin vähenee edelleen niin meillä, EU:ssa kuin muualla maailmassa. Joulukuussa 2010 julkaistun Suomen neljännen uhanalaisuusarvioinnin mukaan maamme lajisto uhanalaistuu, joka kymmenes laji on uhanalainen. Suojelulla on kuitenkin ollut merkitystä. Esimerkiksi metsien ja perinneympäristöjen lajiston uhanalaistumisvauhti on hieman hidastunut sekä valkoselkätikan ja muuttohaukan uhanalaisuusluokkia voitiin lieventää.

Tavoitteena on saada monimuotoisuus julkiseen keskusteluun, jotta tiedostaisimme sen merkityksen niin ihmis-, eläin- kuin kasvikunnalle.

Lisätiedot

Riku Lumiaro, Suomen ympäristökeskus, puh. 040 509 8654
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 24.4.2013 klo 14.32, päivitetty 29.5.2023 klo 13.04