Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Tehoa Kolumbian vedenlaadun seurantaan

Uutinen 7.10.2020 klo 15.20
Kolumbian vedenlaadun seurantaverkkoa kehitetään parhaillaan Suomen ja Kolumbian yhteistyönä COFI-Water-hankkeessa. Hankkeen väkeä pilottialueella Kolumbiassa Magdalena-joen yläjuoksulla lokakuussa 2019. © Kuva: Tea Törnroos

Suomen ja Kolumbian välinen yhteistyö Kolumbian vesien laadun seurannan parantamiseksi käynnistyi vuoden alussa. Hankkeen tavoitteena on tukea Kolumbian viranomaisia saavuttamaan sellainen kestävä yhteiskunta, jossa kaikilla kansalaisilla on tasapuolinen mahdollisuus puhtaaseen veteen ja jätevesien viemäröintiin sekä mahdollisuus toimeentuloon.

COFI-Water-hankkeessa vahvistetaan Kolumbian vedenlaadun valtakunnallista seurantaa. Vuoden alussa käynnistynyt kolmivuotinen hanke toteutetaan Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja The Institute of Hydrology, Meteorology and Environmental Studies of Colombian (IDEAM) yhteistyönä.

Hankkeen tavoitteena on, että Kolumbian viranomaiset voisivat systemaattisesti mitata ja seurata pintavesiensä laatua ja siihen vaikuttavia muuttujia. Seurantojen laadun varmistamiseksi hankkeen avulla pannaan täytäntöön kansainväliset standardit ja seurantaohjeet.

Turvallinen ja luotettava vesien seuranta on välttämätöntä, jotta voidaan vähentää huonon vedenlaadun haitallisia vaikutuksia luontoon ja ihmisten terveyteen sekä edistää kestävää yhteiskuntaa. Kestävässä yhteiskunnassa kaikilla on tasapuolinen pääsy talousveden ja jätevesien viemäröinnin piiriin sekä mahdollisuus toimeentuloon.

Opastusta näytteenottajien koulutukseen ja mittalaitteiden hankintaan

SYKE tukee IDEAMia kansallisen referenssilaboratorion kehittämisessä ja näytteenottajien kouluttamisessa. Lisäksi SYKE opastaa kaukokartoituksen hyödyntämisessä ja automaattisten vedenlaadun mittalaitteiden hankinnassa, käytössä ja laadunvarmistuksessa.

IDEAMille tarjotaan koulutusta nykyistä laajempien vesien tilan arviointimenetelmien käyttöön. SYKE kouluttaa osan IDEAMin asiantuntijoista, jotka sitten kouluttavat edelleen muita. Lisäksi Kolumbian vedenlaadun seurantaverkkoa kehitetään parhaillaan yhteistyössä paikallisten viranomaisten ja yliopistojen kanssa.

COFI-Water auttaa IDEAMia toteuttamaan vuonna 2016 laaditun Kolumbian pintaveden laadunseurannan tiekartan toimia. Tiekartta toimii strategisena ohjenuorana sekä ohjeena toimille, joita IDEAM toteuttaa vuotuisten toimintasuunnitelmiensa avulla.

Hanke on ulkoministeriön rahoittama IKI-hanke. IKI-hankkeet ovat instituutioiden välisiä yhteistyöhankkeita, joiden tavoitteena on vahvistaa kehitysmaiden valtiollisten toimijoiden, kuten ministeriöiden ja laitosten, osaamista.

Lisätietoja:

Limnologi Sari Mitikka, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Linkkejä:

 
 

Kohderyhmä: