Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vesikirje kesäkuu 2/2020

4.6.2020 klo 9.06

Kevättulvat ovat vaatineet paljon työtä ja varautumista ─ ­onneksi niitä harjoiteltiin etukäteen

Viime vuosina on muodostunut melkein tavaksi, että kuvitteellisen tilanteen tulvaharjoitus jollakin alueella saa jatkoa muutaman kotvan päästä samankaltaisella tilanteella tosielämässä. Lue lisää kevättulviin varautumisesta

 

Uppopuu puhdistaa hajakuormituksen valumavesiä

 


PuuMaVesi-hankkeessa tutkitaan raakapuuta hyödyntävän biologisen menetelmän tehoa vesistökuormituksen vähentämisessä. Tulosten perusteella puukäsittely alentaa maa- ja metsätalouden aiheuttamaa ravinnepitoisuutta, orgaanisen hiilen määrää ja kemiallista hapenkulutusta. Lue lisää uppopuun vaikutuksesta valumavesiin

 

 

Teemakartat avuksi vesiensuojeluun

 


Vesienhallinnan ja suojelun toimenpiteitä vesistöissä ja niiden valuma-alueilla on aiemmin tarkasteltu erillisinä, mutta nykyisin ajatellaan, että yhteistarkastelulla voidaan tehostaa vesiensuojelua ja ilmastomuutokseen sopeutumista. Kun tarkastelun kohteena on koko valuma-alue, paikkatietoaineistojen ja -analyysien merkitys kasvaa. Lue lisää teemakartat avauksi vesienhallintaan ja -suojeluun

 

 

Mitä toimenpiteitä suolle kannattaa tehdä? Päätöksenteon tukimenetelmät testissä

 


Kintulammin retkeily- ja luonnonsuojelualue Tampereella on valittu vuoden retkikohteeksi 2020. Alueella on runsaasti ojitettuja soita, ja kaupunki valmistelee sinne hoito- ja käyttösuunnitelmaa. Soveltamalla kolmea päätöstukimenetelmää selvitettiin, mikä olisi paras toimenpidevaihtoehto alueen soille ja mitkä suot kannattaisi ennallistaa ensin.Lue lisää mitä toimenpiteitä suolle kannattaa tehdä

 

 

 

Koronalla on yllättäviä vaikutuksia vesiensuojelun tutkimushankkeille

 

Vesiensuojelu ja -tutkimus eivät ole säästyneet koronan aiheuttaman poikkeustilanteen vaikutuksilta. Esimerkiksi matkahuollon pikavuorojen väheneminen on vaikeuttanut vesinäytteiden toimitusta analysointiin ja maiden rajojen sulkeutuminen on estänyt Venäjän puolella olevien jatkuvatoimisten mittalaitteiden huollon. Lue lisää koronan vaikutuksista vesiensuojelun tutkimushankkeille

 

 

Virtaamamittausten ja vedenkorkeusasemien ylläpidon ulkoistaminen jatkuu

 

Valtion hydrologiset virtaamamittaukset ulkoistettiin vuonna 2017 ja osa vedenkorkeusasemien ylläpitotehtävistä vuonna 2018. Ensimmäiset hydrologisten mittausten sopimukset päättyvät tämän vuoden lopussa. Nyt valmistellaan toisen kauden hankintoja.
Lue lisää virtaamamittausten ja vedenkorkeusasemien ylläpidon ulkoistamisen jatkumisesta

 

TIEDOTTEET

 

JULKAISUJA

  
 

TAPAHTUMIA

 

BLOGEJA


Aihealue:
Kohderyhmä: