Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vesikirje toukokuu 2/2018

22.5.2018 klo 10.53
Jarvimaisema_uusiteknologia_uusiteknologia_avuksi_556.jpg

Uusi teknologia ja ranta-asukkaat avuksi virtausmittauksiin

Virtausmittauksiin on kehitetty uusi teknologinen ratkaisu lisäämällä mittauksessa käytettyyn ajelehtivaan lieriöön eli uimuriin GPS-paikannin ja lähetin. Yhdistelmä osoittautui Freshabit-hankkeen testausten mukaan luotettavaksi, helppokäyttöiseksi ja kustannustehokkaaksi. Lisäksi se tuotti paljon korkealaatuista mittausdataa. Paikalliset ranta-asukkaat innostuivat seuraamaan uimurin liikkumista verkossa, mikä onnistui mm. puhelimella. Sijaintitiedon perusteella innokkaimmat paikalliset pystyivät auttamaan uimurin vapauttamisessa matalikolta syvemmille vesille. Lue lisää

 

Vesivarojen paikkatietoja sovitetaan yhteen

Vesipyörre

Uutta valtakunnallista vesivarojen paikkatietovarantoa valmistellaan parhaillaan SYKEn vetämässä VesiPeto- hankkeessa. Pintavesiä kuvaava paikkatietovaranto valmistuu vuonna 2019 kuten myös suunnitelmat sen laajemmasta käyttöönotosta. Lue lisää

 

Vesienhoitoon uudet metsäisten alueiden malliyhdistelmät

Kuva1_Toimiva-kosteikko_SIRKKA-TATTARI_278.jpg

Tänä kevään on valmistunut uusi tapa yhdistää useita metsäisiin valuma-alueisiin liittyviä malleja ”malliperheeksi”. Tämän Freshabit-hankkeessa kehitetyn malliperheen avulla voidaan arvioida veden kulkureittejä ja maa-alueelta lähtevää kokonaistyppi-, kokonaisfosfori- ja kiintoainekuormitusta. Yhdistämällä mallit ja metsätalouden toimenpiteet on luotu kokonaisuus, jonka avulla voidaan vertailla erilaisten vesistönhoitokeinojen ja -toimenpiteiden tehokkuutta yhä luotettavammin. Lue lisää

 

Vesilaitoksen riskit vähenevät vedenlaatu- ja virtausmallinnuksen avulla

Ihmisiä uimassa rannalla

Laskennallinen mallintaminen auttaa vesilaitoksia varautumaan entistä paremmin onnettomuuksiin ja muihin yllättäviin tilanteisiin. SYKEn TUMA-hankkeessa on pystytty mallintamalla selvittämään yhä tarkemmin, mihin suuntaan ja kuinka nopeasti päästö kulkeutuu vesistöissä. Tämä on erittäin tärkeää, koska usein reagointiaikaa on vähän, kun halutaan ennakoida tai estää päästön leviäminen vesistöön ja sieltä vesilaitoksen kautta käyttöveteen. Lue lisää

 

 

Samanaikaisesti vaikuttavat painetekijät on huomioitava vesienhoidossa

Mars-hanke_venerannassa_markojarvinen.278.jpg

Merkittävä osa Euroopan joista ja järvistä kärsii useammasta kuin yhdestä niiden tilaa heikentävästä painetekijästä. Tänä vuonna päättyneen hankkeen mukaan samanaikaiset paineet voivat vaikuttaa vesistön ekologiseen tilaan ja sen tuottamaan ekosysteemipalveluun eri tavoin. Painetekijöiden vaikutus voi summautua tai yhteisvaikutus voi olla suurempi tai pienempi kuin niiden summavaikutus. Vesienhoitotyössä voidaan jatkossa huomioida paremmin paineiden vaikutus uusilla työkaluilla. Lue lisää

 

Evijärven säännöstely on automatisoitu uudella työkalulla

Kauko-ohjattu-Evijärven-pato-kokemuksia-jo-tulvatilanteessa_LÄHDE-TEKSTIN-JOUKOSSA_278

Evijärven säännöstelyyn on kehitetty uusi työkalu ELY-SYKE-yhteistyönä. SYKEn vesistömalli on jo pari vuotta ohjannut automaattisesti Ähtävänjoella sijaitsevan Kaarenhaaran padon säännöstelyluukkuja. Etelä-Pohjanmaan kokemukset automaattisesta ohjauksesta ovat olleet hyviä. Automatisointi helpottaa säännöstelijän työtä vähentämällä rutiininomaisia tarkistuksia. Lue lisää

 

Vesihuollon kehittämistyöpajassa hiotaan ideoista hankkeita

Anna palautetta vesitilannekatsauksesta ja -tiedottamisesta

Vesilaitosyhdistys järjestää Holiday Club Saimaalla 24.5.2018 jälleen vesihuollon kehittämistyöpajan, jossa jalostetaan erilaisia ideoita, muun muassa fosforin talteenottoa innovatiivisesti. Lue lisää

Suomen ympäristökeskus kerää palautetta vesitilannekatsauksista ja -tiedottamisesta. Kyselyn pohjalta kehitetään SYKEn vesitilanneviestintää. Vastaaminen vie noin 5 minuuttia. Linkki kyselyyn

 

TIEDOTTEET

 

TAPAHTUMIA

 

Aihealue:
Kohderyhmä: