Vesistötutkimuksen osaamiskeskus nostaa yhteistyön ja tutkimuslaitteistot uudelle tasolle

Uutinen 23.5.2022 klo 13.33
Flow measurements. Freshwater Competence Centre 2022

Uusi vesiosaamiskeskus Freshwater Competence Centre (FWCC) kehittää vesistötutkimuksen infrastruktuuria, tutkimuslaitteistoja sekä huipputason suomalaista osaamista sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Yliopistojen, tutkimuslaitosten ja yritysten muodostaman keskuksen tavoitteena on turvata vesivarat ja edistää yhteiskunnan vihreää siirtymää korkeatasoisen tutkimuksen avulla. Osaamiskeskus kutsuu kaikki vesistötutkimuksesta kiinnostuneet tutkijat, yritykset ja verkostot yhteistyöhön.

Freshwater Competence Centre -osaamiskeskukseen kuuluu Turun ja Oulun yliopistot sekä Aalto-yliopisto, Suomen ympäristökeskus SYKE ja Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus. Mukana on myös 15 vesialan yritystä.

"Nopeuta uusimman teknologian testaamista ja käyttöönottoa vesistötutkimuksen osaamiskeskuksen kanssa. Voimme yhdessä hankkia ja testata tällä hetkellä vielä tuntemattomia ja uusia teknologioita. Näin edistämme vihreää siirtymää ja nopeutamme tuotteiden pääsyä markkinoille", mainostaa tutkimusprofessori Cintia Uvo Suomen ympäristökeskuksesta.

”Vihreässä siirtymässä on tärkeää ottaa mahdollisimman nopeasti käyttöön tekoälyn uusimmat keinot kuten neuroverkkopohjaiset ennusteet, kuvantunnistusmenetelmät ja digitaaliset kaksoset”, Cintia jatkaa.

”Jokaisella partneriorganisaatiolla on oma erikoisalansa vesistöihin liittyen. Vaikuttavat kokemukset yhteisistä tutkimusprojekteista kannustivat organisaatioita kehittämään yhteistyötä pidemmälle ja perustamaan yhteisen osaamiskeskuksen, joka pyrkii ratkaisemaan arvokkaiden vesivarojemme tulevaisuuden haasteita”, kertoo osaamiskeskuksen johtaja Petteri Alho Turun yliopistosta.

Vesiosaamiskeskus suunnittelee yhteisiä töitä työpajassa huhtikuussa 2022. © Kuva: Annukka Pekkarinen, vesitutkimuksen osaamiskeskus

Osaamiskeskus keskittyy kolmeen teemaan

1. Vihreä siirtymä

Kehitämme konseptia nimeltä Green-Digi-Basin, vihreä, digitaalinen valuma-alue, jossa

  • Green: Tutkimme ilmastonmuutoksen sekä maankäytön muutosten vaikutuksia valuma-alueisiin, jokien kuljettamiin ravinteisiin, sedimenttiin sekä hiilikuormaan. Tutkimme myös vihreitä, ekosysteemipohjaisia ratkaisuja vesistöjen hoitoon.
  • Digi: Rakennamme valuma-alueen digitaalista kaksosta kolmelle pilottivaluma-alueelle: Vantaanjoki, Oulankajoki sekä Tenojoki. Digitaalinen kaksonen mahdollistaa virtavesistöjen virtaamien ja vedenlaadun uuden sukupolven mallinnustutkimuksen.
  • Basin: Kattavaa osaamista, joka liittyy erilaisiin vesistöihin ja ulottuu soiden ja pohjavesien tutkimuksesta virtavesien dynamiikkaan sekä jokiuoman ja valuma-alueen 3D-kartoitukseen ja mallinnukseen.

2. Verkostoituminen

Kehitämme tutkimus-, kehitys- ja innovaatioekosysteemiä nimeltään Hydro-RDI-Network. Verkosto kokoaa yhteen tieteentekijät virtavesi- ja valuma-aluetutkimuksessa sekä vesialan kaupalliset toimijat. Itä-Suomen yliopisto on myös mukana toteuttamassa tätä teemaa.

3. Digitaalinen siirtymä

Hydrologinen tutkimusinfrastruktuuri, Hydro-RI-Platform, hankkii ja rakentaa yhdessä ja koordinoidusti valikoiman tutkimuslaitteistoa ja digitaalisia malleja, joita keskeiset tutkimustoimijat voivat hyödyntää. Laitteistot koostuvat viimeisimmästä vedenalais- ja pintasensoriteknologiasta sekä mittalaiteverkostoista. Mittausalustat, joihin sensorit voidaan kiinnittää mittausten ajaksi, ovat autonomisesti ohjautuvia tai ihmisen ohjaamia.

Rahoitus ja osahankkeet

Suomen Akatemia rahoittaa osaamiskeskusta pääasiassa projektirahoituksien kautta. Akatemian rahoittamat Freshwater Competence Centren hankkeet:

Haluatko kuulla lisää suunnitelmistamme?

Suomen ympäristökeskus SYKE:

Konsortion osajohtaja, tutkimusprofessori, Cintia Uvo, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi, p. 0295 251 555. Uvon asiantuntemukseen kuuluu laajojen alueiden hydrologinen tutkimus.

Green-Digi-Basin-hankkeen PI erikoistutkija Anna-Kaisa Ronkanen, etunimi.sukunimi@syke.fi,  p. 0295 251 216. Ronkasen asiantuntemukseen kuuluu pohja- ja pintavesien prosessit sekä luontopohjaiset ratkaisut valuma-alueiden ravinteiden ja hiilen huuhtoutumisen vähentämiseksi.

Hydro-RDI-Network: Erikoistutkija Jari Silander, etunimi.sukunimi@syke.fi, p. 0295 251 638. Silanderin asiantuntemukseen kuuluvat uudet digitaaliset mittausteknologiat sekä tekoälyn hyödyntäminen vesisektorilla.

Yhteistyökumppanit:

Konsortion johtaja, professori Petteri Alho, Turun yliopisto, mipeal@utu.fi, p. 050 570 8333. Alhon asiantuntemukseen kuuluvat jokiympäristöjen mittaus ja mallinnus sekä jokidynamiikka.

Konsortion osajohtaja, apulaisprofessori Hannu Marttila, Oulun yliopisto hannu.marttila@oulu.fi, p. 050 350 5605. Marttilan asiantuntemukseen kuuluvat pohjoisen ympäristön muutokset, vesivarojen käyttö ja vesiensuojelu.

Konsortion osajohtaja, apulaisprofessori Eliisa Lotsari, Aalto-yliopisto, eliisa.s.lotsari@aalto.fi, p. 050 473 2282.  Lotsarin asiantuntemukseen kuuluvat pohjoinen jokiympäristö ja talviajan virtausolosuhteet.

Konsortion osajohtaja, tutkimusprofessori Harri Kaartinen, Paikkatietokeskus, harri.kaartinen@nls.fi, p. 029 531 4756. Kaartisen asiantuntemukseen kuuluvat uudet 3D-mittausteknologiat.


Kohderyhmä: