Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Antti Belinskij

Antti Belinskij

 

Tutkimusprofessori
Vesikeskus

Oikeustieteen tohtori

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Puhelin: +358 295 251 088
Käynti- ja postiosoite: Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki
 

@Twitter

       

Nykyiset tehtävät

 • VesiPOKE-hankkeen (Vesienhoidon ympäristötavoitteet ja poikkeamien perusteet) johtaja
 • Tutkija strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa BlueAdapt-hankkeessa (Sopeutuminen sinisen kasvun avaimena)
 • Professori (50 %), Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteiden laitos (tehtävät yliopistossa: Winland-hankkeen oikeudellisen osan johtaja, CORE-hankkeen tutkija, opetus)

Tutkimus- ja asiantuntijaosaaminen

 • Ympäristöoikeus
 • Vesioikeus
 • Kansainvälinen ja EU-oikeus
 • Vesihuolto
 • Tieteidenvälinen yhteistyö

Tausta

Olen toiminut Suomen ympäristökeskuksen ja Itä-Suomen yliopiston yhteisprofessorina ympäristöoikeuden, erityisesti vesioikeuden alalla kesästä 2017 lähtien. Ennen siirtymistä takaisin akateemiselle puolelle työskentelin maa- ja metsätalousministeriössä lainsäädäntöneuvoksena (ensin vanhempana hallitussihteerinä) vv. 2010-16. Väittelin Helsingin yliopistossa vuonna 2010 aiheesta Oikeus veteen.

Tutkimukseni on suuntautunut ympäristö- ja vesioikeuden aloille. Viime vuosina olen tarkastellut esimerkiksi vaelluskala-asioita, turvetuotantoa, luonnonsuojeluasioita, luvituksen kehittämistä, vesi-, ruoka- ja energiaturvallisuutta, vesienhoidon ympäristötavoitteita, vesivarojen käytön kustannusten kattamista ja rajavesistösopimuksia.

Tutkimushankkeet

 • Vesienhoidon ympäristötavoitteista poikkeaminen: Perusteet ja menettely (2017-18, konsortion johtaja, valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta)
 • Winland: From Failand to Winland (2016-19, oikeudellisen osahankkeen johtaja, strategisen tutkimuksen neuvosto)
 • BlueAdapt: Enhancing Adaptive Capacity for Sustainable Blue Growth (2018-20, tutkija, strategisen tutkimuksen neuvosto)
 • CORE: Yhteistoiminnallisia ratkaisuja sirpaloituvien yhteiskuntien ongelmiin (2018-20, tutkija, strategisen tutkimuksen neuvosto)
 • Kalavirta: Ympäristövirtaamat vaelluskalojen elvyttämisessä - uudet ratkaisut ja toimintatavat (2016-17, oikeudellisen osahankkeen johtaja, valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta)
 • Ympäristöllisten lupamenettelyjen yhden luukun palveluiden toteuttamisvaihtoehdot (2015-16, tutkija, valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta)
 • WAPEAT: Turvetuotanto ja vesistövaikutusten hallinta (2010-16, tutkija, Suomen akatemia)

Muu toiminta

 • Ympäristöjuridiikka-lehden päätoimittaja
 • Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry johtokunnan jäsen

Julkaisuja

Kansainväliset tieteelliset referee-julkaisut

Belinskij Antti, Kotzé Louis, Fuo Oliver. 2017. Domestic Manifestations of International Law's Right to Water: A Comparative Analysis of Emerging Rights Obligations in Finland and South Africa. African Journal of International and Comparative Law 25 2: 261-292.

Belinskij A, Kotze LJ. 2016. Obligations Arising from the Right to Water in Finland and South Africa. Aquatic Procedia 6: 30-38.

Belinskij Antti. 2015. Cooperation between Finland and the Russian Federation. Teoksessa: Tanzi Attila, McIntyre Owen, Kolliopoulos Alexandros, Rieu-Clarke Alistair, Kinna Rémy (toim.) The UNECE Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes - Its Contribution to International Water Cooperation. BRILL NIJHOFF. International Water Law Series. s. 310-316.

Belinskij Antti. 2015. Water-Energy-Food Nexus within the Framework of International Water Law. Water 7 10: 5396-5415.

Kotimaiset tieteelliset referee -julkaisut

Belinskij Antti, Soininen Niko. 2017. Vaelluskalakantojen oikeudellinen elvyttäminen ja vesivoima. Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja X: 89-149.

Belinskij Antti, Soininen Niko, Huhta Kaisa. 2017. Vesi-, ruoka- ja energiaturvallisuuden oikeudellinen resilienssi. Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja X: 275-343.

Belinskij Antti. 2015. Turvetuotanto oikeudellisessa murroskohdassa. Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja 2015: 11-62.

Belinskij Antti. 2015. Vesivarojen käytön kustannusten kattaminen EU:n ja Suomen oikeudessa. LAKIMIES 3-4: 387-409.

Belinskij Antti, Honkonen Tuula, Kuokkanen Tuomas, Soininen Niko. 2015. Vesiturvallisuus oikeudellisesta näkökulmasta. Ympäristöjuridiikka 2015 2-3: 71-93.

Belinskij Antti, Paloniitty Tiina. 2015. Poikkeaminen vesienhoidon ympäristötavoitteista uuden hankkeen takia. Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja 2015: 271-308.

Belinskij Antti, Paloniitty Tiina, Soininen Niko. 2015. Tulkinnan arvosidonnaisuus ympäristöoikeudessa. LAKIMIES 5: 613-633.

Kansainväliset tieteelliset ei-referee julkaisut

Belinskij Antti. 2017. Recovery of Costs for Water Uses at the Different Levels of Water Law. Teoksessa: Hollo Erkki J (toim.) Water Resource Management and the Law. Edward elgar. s. 213-268.

Kotimaiset tieteelliset ei-referee julkaisut

Belinskij, Antti; Ekroos, Ari; Warsta, Matias. 2017. Yhden luukun malli Alankomaissa: Ympäristöllisten menettelyjen yhdentämisestä ympäristösääntelyn kodifikaatioon. Ympäristöjuridiikka 38 4/2017: 106-114.

Belinskij Antti. 2015. Oikeustapauksia Euroopan unionin tuomioistuimesta, korkeimmasta oikeudesta ja korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Ympäristöjuridiikka 35 2-3: 111-118.

Belinskij Antti. 2014. Oikeustapauksia Euroopan unionin tuomioistuimesta. Ympäristöjuridiikka 2014 1: 81-90.

Muut julkaisut

Belinskij Antti, Keskinen Marko, Soininen Niko. 2017. Vuoksi Basin - Flow Regulation and Hydropower Operations. The World Bank.

Koljonen, S; Maunula, M; Artell J; Belinskij, A; Hellsten, S; Huusko, A; Juutinen, A; Marttunen, M; Mustajoki, J; Mäki-Petäys, A; Rotko, P; Soininen, N; Vehanen, T. 2017. Vaelluskalakantojen elvyttäminen - ympäristövirtaama ja muut ratkaisut. Valtioneuvoston kanslia. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 69/2017.

Sojamo Suvi, Ahopelto Lauri, Marttunen Mika, Belinskij Antti, Veijalainen Noora, Keskinen Marko. 2017. Vesiturvallisuus - mikä sen merkitys on Suomelle?. VESITALOUS 6/2017: 20-24.

Belinskij A. 2016. Ympäristöllisten menettelysäännösten kehittämisnäkymät nykysääntelyn valossa (liite). Teoksessa: Antti Belinskij, Matias Warsta, Ari Ekroos, Niko Soininen, Tapio Määttä, Ismo Pölönen, Hilkka Heinonen ja Kimmo Malin (toim.) Yhden luukun periaatteen toteuttaminen ympäristöasioissa. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 29. s. 1-70.

Belinskij Antti, Warsta Matias, Ekroos Ari, Määttä Tapio. 2016. Yhden luukun periaate ympäristöllisissä ennakkovalvonta- ja suunnittelumenettelyissä: Väliraportti 15.1.2016. Itä-Suomen yliopisto, Enlawin Consulting Oy.

Belinskij Antti, Warsta Matias, Ekroos Ari, Soininen Niko, Määttä Tapio, Pölönen Ismo, Heinonen Hilkka, Malin KImmo. 2016. Yhden luukun periaatteen toteuttaminen ympäristöasioissa. Valtioneuvoston kanslia. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 29/2016.

Julkaistu 17.4.2018 klo 9.08, päivitetty 27.6.2019 klo 14.05

Kohderyhmä: