Heli Saarikoski

Heli Saarikoski

Johtava tutkija

PhD (ympäristöpolitiikka, Cornell University)
Dosentti (ympäristöekonomia, Helsingin yliopisto)

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Puhelin: 029 525 1589
Suomen ympäristökeskus (Syke)
Yhteiskunnan muutos
Toimijuus
Osoite: Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki
ORCID: 0000-0001-7256-9691

 

 

Tutkimustehtävät

Tutkimusteemojani ovat kansalaisosallistuminen, tiedon yhteistuotanto ja vuorovaikutteinen suunnittelu kestävyysmurroksen edistämisessä. Aiemmissa hankkeissa olen tutkinut osallistuvia integroivia arviointeja, ekosysteemipalveluiden ei-rahamitallista arvottamista sekä yhteistoiminnallista luonnonvarojen käytön suunnittelua. Tällä hetkellä johdan Suomen Akatemian JOINED-hanketta, jossa tarkastellaan tiedon yhteistuotantoa tietointensiivisissä ympäristökonflikteissa ja toimin varajohtajana FLAIRE-hankkeessa, jossa tutkitaan kulutusjoustoratkaisuja osana uusiutuvaan energiaan perustuvaa energiajärjestelmää. Lisäksi vastaan kansalaisraatikokeiluista FACTOR-hankkeessa ja tutkin oikeudenmukaista siirtymää biodiversiteetin turvaamiseksi BIONEXT-hankkeessa.

Käynnissä olevat hankkeet

Solutions for transition: Fair, flexible and socially resilient energy systems (FLAIRE)

Joint fact-finding as a knowledge co-production strategy in environmental disputes (JOINED) (Suomen Akatemia, 2022-2026)

Facing systemic change together: Citizen deliberation in informed and just climate transitions (FACTOR) (Suomen Akatemia, 2021-2024)

The Biodiversity Nexus: transformative change for sustainability (BIONEXT) (Horizon 2020, 2022-2026)

Uusimmat julkaisut

Saarikoski, H., Vikström, S., Peltonen, L. 2024. Knowledge co-production around the cormorant-fishing conflict using a joint fact-finding approach. Environmental Science & Policy 151, 103628. DOI: 10.1016/j.envsci.2023.103628.

Saarikoski, H., Huttunen, S., Mela, H. 2023. Deliberating just transition: lessons from a citizens’ jury on carbon-neutral transport, Sustainability: Science, Practice and Policy, 19:1, DOI: 10.1080/15487733.2023.2261341

Saarikoski, H., Luoma, E., Bor, S., Polsa, P. 2023. What went right? A collaborative process to prepare a city forest management strategy, Journal of Environmental Policy & Planning, DOI: 10.1080/1523908X.2023.2258524

Saarikoski, H., Aapala, K., Artell, J., Grammatikopoulou, I., Hjerppe, T., Lehtoranta, V., Mustajoki, J., Pouta, E., Primmer, E., Vatn, A. 2022. Multimethod valuation of peatland ecosystem services: Combining choice experiment, multicriteria decision analysis and deliberative valuation. Ecosystem Services 57:101471, DOI: 10.1016/j.ecoser.2022.101471.

Lähteenoja, S., Hyysalo, S., Lukkarinen, J., Marttila, T., Saarikoski, H., Faehnle, M. & Peltonen, L. 2022. What does it take to study learning in transitions? A case of citizen energy in Finland. Sustainability: Science, Practice and Policy 18(1): 651-664, DOI: 10.1080/15487733.2022.2109316.

Marttunen, M., Haara, A., Hjerppe, T., Kurttila, M., Liesiö, J., Mustajoki, J., Saarikoski, H., Tolvanen, A. 2022. Parallel and comparative use of three multicriteria decision support methods in an environmental portfolio problem. European Journal of Operational Research, 2022. DOI: 10.1016/j.ejor.2022.09.007.

Huttunen, S, Ojanen, M., Ott, A. & Saarikoski, H. 2022. What about citizens? A literature review of citizen engagement in sustainability transitions research. Energy Research & Social Science 91, 102714.

Korhonen-Kurki, K., Bor, S., Faehnle, M., Kosenius, A-K., Kuusela, S., Käyhkö, J., Pekkonen, M., Saarikoski, H., Keskinen, M. 2022. Empirical insights into knowledge-weaving processes in strategic environmental research. Journal of Environmental Policy & Planning 1-16.

Saarikoski, H., Mustajoki, J. 2021. Valuation through deliberation - Citizens’ panels on peatland ecosystem services in Finland. Ecological Economics 183, 106955.

Tiitu, M., Viinikka, A., Ojanen, M., Saarikoski, H. 2021. Transcending sectoral boundaries? Discovering built-environment indicators through knowledge co-production for enhanced planning for well-being in Finnish cities. Environmental Science & Policy 126: 177-188.

Aiemmat julkaisut

Heli Saarikoski, Google Scholar

Julkaistu 13.9.2019 klo 11.59, päivitetty 26.1.2024 klo 15.05

Kohderyhmä: