Jaana Kolehmainen

 
Jaana Kolehmainen

Kemisti

Joensuun toimipaikan vastuuhenkilö
FM (Orgaaninen kemia ja biologia), Joensuun yliopisto, 1999
Tekniikan erikoisammattitutkinto (TEAT), Pohjois-Karjalan aikuisopisto, 2009
Biotalouden erikoistumiskoulutus 30 op, Savonia ammattikorkeakoulu, 2019

Suomen ympäristökeskus SYKE
Laboratoriokeskus

Katuosoite: Yliopistokatu 7 (Natura), 80101 Joensuu
Sähköposti: etunimi.sukunimi@syke.fi
Puhelin: +358 29 525 1821

Linkedin

Tutkimus- ja asiantuntijatehtävät

Toimin kemistinä SYKEn laboratoriokeskuksen metrologia-ryhmässä ja tehtäviini kuuluu:

  • toimia asiantuntijana ja projektipäällikkönä ympäristölaboratorioalan T&K hankkeissa
  • laboratoriotoiminnan laadunkehittämistehtävät sekä laatupäällikön sijaisuus
  • SYKEn projektinhallinnan ylläpitoryhmän sihteerin tehtävät, SYKEn toimintajärjestelmän ylläpitoryhmän jäsen

Tällä hetkellä työskentelen yllämainittujen lisäksi projektipäällikkönä Joensuun toimipaikan tilamuutosprojektissa (projektin kesto 9/2019 – 11/2020).

Tausta

Olen työskennellyt Suomen ympäristökeskuksessa vuodesta 2013 alkaen. Vuodet 2013 -2015 toimin Joensuun ympäristömittaus- ja testauslaboratorion tiiminvetäjänä.

Ennen SYKEen siirtymistä työskentelin lähes 15 vuotta esimies- ja asiantuntijatehtävissä lääkinnällisiä välineitä valmistavassa kansainvälisessä muovialan yrityksessä. Yrityksessä työskennellessäni toimin vastaanottotarkastus- sekä hygienialaboratorion laboratoriopäällikkönä, laadun projektipäällikkönä erilaisissa laadunkehittämistehtävissä sekä joitakin vuosia myös validointiasiantuntijana. Työurani aloitin elintarviketeollisuudessa laatimalla teurastamon lihantarkastuslaboratorion laatujärjestelmän.

Julkaistu 9.1.2020 klo 9.41, päivitetty 9.12.2020 klo 13.01

Kohderyhmä: