Jaana Kolehmainen

Ryhmäpäällikkö, kemisti

Joensuun toimipaikan vastuuhenkilö
FM (Orgaaninen kemia ja biologia), Joensuun yliopisto, 1999
Tekniikan erikoisammattitutkinto (TEAT), Pohjois-Karjalan aikuisopisto, 2009
Biotalouden erikoistumiskoulutus 30 op, Savonia ammattikorkeakoulu, 2019
JYEAT, 2022 -

Yhteystiedot

Sähköposti: etunimi.sukunimi@syke.fi
Puhelin: +358 29 525 1821

Suomen ympäristökeskus (Syke)
Tutkimusinfra
Metrologia
Yliopistokatu 6B (Metla), 80101 Joensuu

Linkedin

Tutkimus- ja asiantuntijatehtävät

Toimin ryhmäpäällikkönä Syken tutkimusinfrayksikön metrologia-ryhmässä, joka tuottaa ja kehittää akkreditoitua (T003) epäorgaanisen kemian analytiikkaa, ylläpitää ja kehittää kalibrointilaboratoriota (K054, ENVICAL sopimuslaboratoriota) sekä tutkii ja kehittää metrologiaan liittyen uusia seuranta- ja tutkimusmenetelmiä sekä vertailunäytteitä ja tuotetun tiedon jäljitettävyyttä. 

Tausta

Olen työskennellyt Suomen ympäristökeskuksessa vuodesta 2013 alkaen. Vuodet 2013–2015 toimin Joensuun ympäristömittaus- ja testauslaboratorion tiiminvetäjänä. 2016 alkaen tehtäviini on kuulunut toimiminen asiantuntijana ja projektipäällikkönä t&k-hankkeissa ja sisäisissä laadun kehityshankkeissa. Vuosina 2019–2020 toimin Joensuun toimipaikan tilamuutosprojektin projektipäällikkönä. Ryhmäpäällikön tehtävissä aloitin vuoden 2021 syksyllä.

Ennen SYKEen siirtymistä työskentelin lähes 15 vuotta esimies- ja asiantuntijatehtävissä lääkinnällisiä välineitä valmistavassa kansainvälisessä muovialan yrityksessä. Yrityksessä työskennellessäni toimin vastaanottotarkastus- sekä hygienialaboratorion laboratoriopäällikkönä, laadun projektipäällikkönä erilaisissa laadunkehittämistehtävissä sekä joitakin vuosia myös validointiasiantuntijana. Työurani aloitin elintarviketeollisuudessa laatimalla teurastamon lihantarkastuslaboratorion laatujärjestelmän.

Julkaistu 2.1.2023 klo 6.48, päivitetty 12.1.2023 klo 16.43

Kohderyhmä: