Janne Juvonen

Ylitarkastaja

Vesikeskus

FM (geologia ja paleontologia)

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Puhelin: +358 295 251 232

Suomen ympäristökeskus, Vesikeskus/Vesitieto

Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki

Google Scholar

Nykyiset tehtävät

  • vesienhoidon järjestämiseen liittyvät pohjavesiasiantuntijatehtävät
  • pohjavesiin ja niiden tilaan liittyvät kansalliset ja kansainväliset T&K-tehtävät
  • maa- ja metsätalouden kuormituksen pohjavesiseuranta

Tausta

Olen valmistunut maisteriksi Helsingin yliopiston Geologian laitokselta vuonna 2008. Pääaineenani opiskelin geologiaa ja paleontologiaa, sivuaineina mineralogiaa, geoinformatiikkaa ja kemiaa. Olen työskennellyt Suomen ympäristökeskuksessa vuodesta 2006 alkaen maa-ainesasioihin, paikkatietoaineistoihin, energiakaivoihin ja pohjavesien vesienhoitoon liittyvien tehtävien parissa.

Viimeaikaisia hankkeita

  • Vesienhoidon hyötyjen arvioinnin kehittäminen (VEARME)
  • Maa- ja metsätalouden kuormituksen ja sen vesistövaikutusten seuranta (MaaMet)
  • Pohjaveden ympäristönlaatunormi uusille aineille (POVENORMI)

Julkaisuja

Juvonen, J., Hentilä, H. ja Aroviita, J. 2017. Maa- ja metsätalouden kuormittamien pohjavesien MaaMet-seuranta – Torjunta-aineet ja ravinteet 2007–2015. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 15/2017. 83 s.

Juvonen, J. ja Lapinlampi, T. 2013. Energiakaivo – maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Ympäristöopas, Ympäristöministeriö 2013. 64 s.

Juvonen, J. (toim.), Britschgi, R., Lapinlampi, T., Santala, E. 2009. Lämpökaivo: maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Ympäristöopas, Suomen ympäristökeskus 2009. 44 s.

Juvonen, J. 2008. Kaivoveden laatu kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien läheisyydessä: yhteenveto Paraisten ja Kokemäen kaivotutkimuksista. Suomen ympäristökeskuksen raportteja, Suomen ympäristökeskus 2008. 19 s.

Juvonen, J. ja Rintala, J. Soranottoalueiden tila ja kunnostustarve läntisessä Kanta-Hämeessä. Suomen ympäristökeskuksen raportteja, Suomen ympäristökeskus 2007. 172 s.

SYKEn kirjaston ylläpitämä julkaisuluetteloni (artikkelit, muut julkaisut)

 
Julkaistu 14.3.2019 klo 10.28, päivitetty 18.3.2019 klo 15.22