Jari Silander

 
 

TkT. Vesikeskus 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Puhelin: +358 295 251 638

JS
 

Skype: jsisyke

Suomen ympäristökeskus
Katuosoite: Latokartanonkaari 11
Postiosoite: 00790 Helsinki

 

Tutkinnot

  • Vesi- ja ympäristötekniikka
  • Taloustiede 
  • Meteorologia
  • Tuotekehitys

Tutkimustehtävät

  • Ympäristötiedon tuotanto (seurantaan liittyvä kehitys- ja tutkimustoiminta)
  • Taloustiede (kustannushyötyanalyysit, tulvariskit, veden pidättäminen, hulevedet)
  • Meteorologia (hulevesien hallinta, tulvariskit, rankkasateet)
  • Tuotekehitys (mittauspalvelut, esineiden internet)
  • Mittaustekniikka (automaattiasemaverkot, mittalaitteet, tiedonsiirto, pilvipalvelut)
  • Vesitekniikka (kalatietiet, rantaeroosio, rankkasateet)

Hankkeita

 

Ennustaminen
Vedenkorkeuden ennustaminen (LSTM, MLP, LR, RFR)
Viro kuvaukset kesällä 2019
Konenäkö Virossa vieraslajien kartoituksessa laajoilla alueilla.

Ympäristökasvatus.

Julkaisut

Julkaistu 17.8.2017 klo 0.00, päivitetty 23.5.2022 klo 13.38

Kohderyhmä: