Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Jari Silander

 
 

TkT. Vesikeskus 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Puhelin: +358 295 251 638

JS
 

Skype: jsisyke

Suomen ympäristökeskus
Katuosoite: Mechelininkatu 34a
Postiosoite: PL 140, 00251 Helsinki

 

Tutkinnot

  • Vesi- ja ympäristötekniikka
  • Taloustiede 
  • Meteorologia
  • Tuotekehitys

Tutkimustehtävät

  • Ympäristötiedon tuotanto (seurantaan liittyvä kehitys- ja tutkimustoiminta)
  • Taloustiede (kustannushyötyanalyysit, tulvariskit, veden pidättäminen, hulevedet)
  • Meteorologia (hulevesien hallinta, tulvariskit, rankkasateet)
  • Tuotekehitys (mittauspalvelut, esineiden internet)
  • Mittaustekniikka (automaattiasemaverkot, mittalaitteet, tiedonsiirto, pilvipalvelut)
  • Vesitekniikka (kalatietiet, rantaeroosio, rankkasateet)

Hankkeita

(c) Jari Silander

Julkaisut

Julkaistu 17.8.2017 klo 0.00, päivitetty 15.3.2018 klo 10.59

Kohderyhmä: