Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Jonna Piiparinen

Tutkija

Jonna Piiparinen
 

Meriekosysteemimallinnus

FT

sähköposti:etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

puhelin: 0295251512

Suomen ympäristökeskus (SYKE)

Merikeskus

Rakennus EE, Agnes Sjöbergin katu 2, Viikki Campus, Helsinki

@Google Scholar   

Nykyinen tehtävä

Toimin projektitutkijana Meriekosysteemin toiminta ja mallinnus-ryhmässä. Tehtäviini kuuluu kiertotalouteen liittyvää tutkimusta sekä sidosryhmäyhteistyötä.

Tausta

Olen tehnyt maisterin tutkintoni limnologiasta ja tohtorintutkintoni hydrobiologista. Väitöskirja- ja post-doc tutkimuksessani tutkin Itämeren kiinto- ja ajojään eliöyhteisöjä sekä UV:n vaikutuksia merijään ekologiaan. Vuodesta 2015 lähtien olen toiminut kiertotalouteen liittyvän tutkimuksen parissa.

Nykyiset tutkimusaiheet

Jätevirtojen (esim. biokaasutuotannon rejektivesi) hyödyntäminen levien kasvatuksessa

Tutkimushankkeet

  • LEVARBIO- Levien arvokkaiden biomolekyylien ja biomassan hyödyntäminen ravinnossa, rehuna ja energiana, EAKR 2015-2017
  • Biokaasutuotannossa syntyvän jäännösveden biopuhdistus: ravinteiden ja hiilidioksidin kierrätys mikroleviä hyödyntäen, Maj ja Tor Nesslingin säätiö 2016-2018
  • Leväsieppari - ravinteet talteen ja kiertoon luonnonmukaisesti (LeväRaki), Ympäristöministeriö /kärkihanke 2018-2019

Muu toiminta

Vertaisarvioija: Marine Drugs, Marine Ecology Progress Series

Opinnäytetöiden ohjaus

Julkaisuja

Ajantasainen lista tieteellisistä julkaisuistani: @Google Scholar  

 

Julkaistu 4.9.2017 klo 10.55, päivitetty 17.1.2018 klo 15.13

Aihealue:
Kohderyhmä: