Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Minna Kaljonen

 

Minna Kaljonen
 

 

Johtava tutkija
HT, ympäristöpolitiikan dosentti

sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
0295 251 252 (matka) 
0295 251 000   (vaihde)
09 5490 2190 (fax)
Katuosoite: Mechelininkatu 34a
Postiosoite: PL 140, 00251 Helsinki
 

Tutkimusalueet

  • Kestävyysmurros ja käytännöt, reilu siirtymä
  • Ympäristöpolitiikka ja hallinta
  • Kokeileva ja toimintatutkimus, yhteistoiminnallinen ja poikkitieteellinen tutkimus
  • Kestävät ruokajärjestelmät
  • Luonnonvarojen kestävä käyttö 

Viimeisimpiä suomenkielisiä julkaisujani

Kaljonen, M., J. Salminen, K. Alhola, S. Knuuttila M. Toivoinen, E. Furman 2020. Ympäristövaikutukset on huomioitava ravitsemussuosituksissa. SYKE Policy Brief 31.8.2020.

Kaljonen, M. 2020. Monelta etätyöläiseltä lounas on jäänyt kokonaan syömättä . Ratkaisuja -blogi, Suomen ympäristökeskus 9.9.2020.

Hutunen, S., M. Kaljonen 2020. Reiluusajattelua vähähiilisyyskarttoihin. Just Food blogs 29.5.2020.

Rekola, A. Kaljonen, M. Terämä, E., Aro, R., Vainio, A., Vikström S., Paloniemi, R. 2019. Ilmasto-oikeudenmukaisuus suomalaisessa hyvinvointi- ja terveyspolitiikassa: suuntaviivoja tutkimukselle. Sosiaalilääketieteellinen aikakausikirja 56, 346-352. 

Kaljonen, M. 2019. Ruokajärjestelmän ongelmat eivät ratkea mustavalkoisesti. Ravitsemuskatsaus 4/2019.

Kortetmäki, T. Kaljonen, M., Karttunen, K. 2019. Ilmastokeskustelua käytävä ilman syyllistämistä. Maaseudun tulevaisuus, yliö 28.8.2019.

Saarinen, M., Kaljonen,  M., Niemi, J., Antikainen R., Hakala K., Hartikainen H., Heikkinen J., Joensuu K., Lehtonen H., Mattila T., Nisonen S., Ketoja E., Knuuttila M., Regina K., Rikkonen P., Seppälä J., Varho V. 2019. Ruokavaliomuutoksen vaikutukset ja muutosta tukevat politiikkayhdistelmät. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2019: 47. Valtioneuvoston kanslia, Helsinki.

Kaljonen, M & Saarinen, M. 2019. Ruokajärjestelmää on uudistettava rohkeasti. Helsingin Sanomat, vieraskynä 24.7.2019

Saarinen, M. Kaljonen M. Knuuttila, M. Lehtonen, H. Mattila T. Niemi, J. Regina K, Rikkonen P., Seppälä J., Varho V. 2019. Hallittu ruokavaliomuutos voisi tuoda ilmastohyötyjä, parantaa ravitsemusta ja säilyttää maatalouden Suomessa. Policy Brief 12/2019, Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta.

Kaljonen, Minna, Taru Peltola 2019. Kasvista kouluun: kestävä ruokailu kutsuu osallistumaan. Versus-lehti, tiededebatti 22.1.2019

Alhola, K., Sankelo, P., Antikainen, R., Helonheimo, T., Kaljonen, M., Karjalainen, L., Linjama, J., Lounasheimo, J., Peltomaa, J., Pesu, J., Sederholm, C., Tainio, P. 2019. Vähähiilisyys ja kiertotalous julkisissa hankinnoissa. Kiihdyttämö –hankkeen tulokset, opit ja kokemukset. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 45/2019. Suomen ympäristökeskus, Helsinki.

Holma, A., K. Pitkänen,  M. T. Myllyviita, M. Kaljonen, R.Rönkkö, J. Karvonen & L. Karjalainen. 2019. Kokeilujen kautta kestäviin ja kehittyviin kyliin. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 27/2019. Suomen ympäristökeskus, Helsinki

Kaljonen, Minna, Taru Peltola, Marita Kettunen, Marja Salo, Eeva Furman. 2018. Kasvisruokaa kouluun -- kokeileva tutkimus ruokavaliomurroksen tukena. Alue & Ympäristö 2/2018, 32-47.

Kaljonen, Minna, P. Jallinoja & P. Jokinen 2018. Ympäristöpoliittinen ruoka. Pääkirjoitus. Alue ja Ympäristö, 47(2), 1-2.

Kaljonen, Minna, Eeva Furman, Marita Kettunen, Taru Peltola ja Marja Salo 2018. Kasvisruoka monipuolistaa kouluruokailua. Kasvua kouluruoasta, kouluruoka 70-v –juttusarja.

Kaljonen, M., M.Kettunen, T. Peltola, M. Salo 2018. Kasvisruoka avaa uusia ovia ruokakasvatukselle. Kotitalous 17.5.2018

Ari Nissinen, Satu Lähteenoja, Katriina Alhola, Riina Antikainen, Minna Kaljonen, Petrus Kautto, Jaakko Kuosmanen, Antti Lippo ja Marja Salo 2017. Tavoitteista toimintaa -- Kulutuksen ja tuotannon ohjelman Visio 2030 ja kaksitoista toimenpide-ehdotusta. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 31/2017. Suomen ympäristökeskus, Helsinki.

Alhola, Katriina & Minna Kaljonen 2017. Kestävät julkiset hankinnat -- nykytila ja kehittämisehdotuksia. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 32/2017. Suomen ympäristökeskus, Helsinki.

Kaljonen, Minna & Jarno Valkonen. 2017. Yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus tarvitsee julkaisukanavansa: Teesejä kotimaisen julkaisemisen puolesta. Versus, 1/2017 Julkea! –teemanumero.

Kaljonen Minna & Iida Viholainen 2016. Laadulle lisäarvoa suoramyynnillä. Pihvikarja 1/2016 (nro 24), 18-19.

Kaljonen, Minna 2014. Kohti resurssitehokkuutta: miten koordinoida kestävää lannan käyttöä ja kierrätystä? Alue & Ympäristö 1/2014, 49-60.

Kaljonen, Minna ja Annika Lonkila 2013. Tuttu ja turvallinen kotimainen – huomioita lihatalojen vastuullisuusviestinnästä. Maaseudun Uusi Aika 2-3/2013, 91-99

Ruokaturvapilotin seurantaryhmä 2013. Kehitysmaiden ruokaturva vahvistuu politiikkalohkojen yhteistyöllä. Ruokaturvapilotti osana kehityspoliittisen toimenpideohjelman toimeenpanoa. Loppuraportti ja tiivistelmä. Ulkoasiainministeriö

Kaljonen, Minna 2011. Maatalouden ympäristöpolitiikka puun ja kuoren välissä. Maaseudun uusi aika 2/2011, 60-62.

 

Lisää julkaisuja englanninkielisillä sivuillani ja SYKEn kokoelmissa 

Tutustu myös tutkimuksesta kertoviin videoihimme

                                

 

 

 

 

 

Julkaistu 13.5.2013 klo 10.50, päivitetty 11.9.2020 klo 8.23

Kohderyhmä: