Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Minna Kaljonen

 

Minna Kaljonen
 

 

Erikoistutkija
HT, ympäristöpolitiikan dosentti

sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
0295 251 252 (matka) 
0295 251 000   (vaihde)
09 5490 2190 (fax)
Katuosoite: Mechelininkatu 34a
Postiosoite: PL 140, 00251 Helsinki
 

Tutkimusalueet

  • Ympäristöpolitiikan käytäntöjen tutkimus
  • Kokeileva tutkimus ja laadulliset menetelmät
  • Kestävä ruoan tuotanto ja kulutus 
  • Luonnonvarojen kestävä käyttö 

Viimeisimpiä suomenkielisiä julkaisujani


Kaljonen, Minna, Taru Peltola 2019. Kasvista kouluun: kestävä ruokailu kutsuu osallistumaan. Versus-lehti, tiededebatti 22.1.2019

Kaljonen, Minna, Taru Peltola, Marita Kettunen, Marja Salo, Eeva Furman. 2018. Kasvisruokaa kouluun -- kokeileva tutkimus ruokavaliomurroksen tukena. Alue & Ympäristö 2/2018, 32-47.

Kaljonen, Minna, P. Jallinoja & P. Jokinen 2018. Ympäristöpoliittinen ruoka. Pääkirjoitus. Alue ja Ympäristö, 47(2), 1-2.

Kaljonen, M. M. Kettunen, T. Peltola, M. Salo 2018. Kasvisruoka raivaa tietään koulujen ruokalistoille – ja suomalaisten lautasille. AmmattikeittiöOsaaja 2/2018, 10-13.

Kaljonen, Minna, Eeva Furman, Marita Kettunen, Taru Peltola ja Marja Salo 2018. Kasvisruoka monipuolistaa kouluruokailua. Kasvua kouluruoasta, kouluruoka 70-v –juttusarja.

Kaljonen, M., M.Kettunen, T. Peltola, M. Salo 2018. Kasvisruoka avaa uusia ovia ruokakasvatukselle. Kotitalous 17.5.2018

Ari Nissinen, Satu Lähteenoja, Katriina Alhola, Riina Antikainen, Minna Kaljonen, Petrus Kautto, Jaakko Kuosmanen, Antti Lippo ja Marja Salo 2017. Tavoitteista toimintaa -- Kulutuksen ja tuotannon ohjelman Visio 2030 ja kaksitoista toimenpide-ehdotusta. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 31/2017. Suomen ympäristökeskus, Helsinki.

Alhola, Katriina & Minna Kaljonen 2017. Kestävät julkiset hankinnat -- nykytila ja kehittämisehdotuksia. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 32/2017. Suomen ympäristökeskus, Helsinki.

Kaljonen, Minna & Jarno Valkonen. 2017. Yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus tarvitsee julkaisukanavansa: Teesejä kotimaisen julkaisemisen puolesta. Versus, 1/2017 Julkea! –teemanumero.

Kaljonen, Minna 2016. Katse lautaselle. Ratkaisuja-blogi.

Kaljonen Minna & Iida Viholainen 2016. Laadulle lisäarvoa suoramyynnillä. Pihvikarja 1/2016 (nro 24), 18-19.

Kaljonen, Minna, 2016. Katse koetteluihin: maaseudun kumppanuushankkeista kokeilevaan ympäristöpolitiikkaan? Alue & Ympäristö 45:2, 34-44.

Valve, Helena, Jussi Kauppila, Pirkko Kauppila ja Minna Kaljonen 2014. Kohti hyvää ekologista tilaa: miten syntyy vesienhoitotoimenpide? Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja VII 2014, 371-376.

Kaljonen, Minna 2014. Kohti resurssitehokkuutta: miten koordinoida kestävää lannan käyttöä ja kierrätystä? Alue & Ympäristö 1/2014, 49-60.

Kaljonen, Minna ja Annika Lonkila 2013. Tuttu ja turvallinen kotimainen – huomioita lihatalojen vastuullisuusviestinnästä. Maaseudun Uusi Aika 2-3/2013, 91-99

Ruokaturvapilotin seurantaryhmä 2013. Kehitysmaiden ruokaturva vahvistuu politiikkalohkojen yhteistyöllä. Ruokaturvapilotti osana kehityspoliittisen toimenpideohjelman toimeenpanoa. Loppuraportti ja tiivistelmä. Ulkoasiainministeriö

Kaljonen, Minna 2011. Maatalouden ympäristöpolitiikka puun ja kuoren välissä. Maaseudun uusi aika 2/2011, 60-62.

Aakkula, Jyrki, Pekka Jokinen, Minna Kaljonen and Laura Kröger 2006. Maatalouden ympäristöpolitiikan skaalat ja oppiminen.Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen selvityksiä 127. Vammalan Kirjapaino Oy.

 

Ks. lisää julkaisuja englanninkielisiltä sivuiltani ja SYKEn kokoelmista 

Tutkimustuloksistamme kertovia videoita

 

 

 

 

Julkaistu 13.5.2013 klo 10.50, päivitetty 28.1.2019 klo 9.31

Kohderyhmä: