Niina Kotamäki

Tutkija                                                                            

Vesikeskus, Vesitieto

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Puhelin: 0295 251 316

Skype: niina_syke

Suomen Ympäristökeskus (SYKE)
Survontie 9 A (Technopolis)
40500 Jyväskylä

 

 

Nykyinen tehtävä

Toimin tutkijana SYKEn vesikeskuksessa ja tehtäviini kuuluu vesienhoidon suunnitteluun liittyvien mallinnus- ja arviointityökalujen kehittäminen sekä erilaisten ympäristöseuranta-aineistojen tilastollinen mallintaminen.  

 

Tausta

Olen taustaltani tilastotieteilijä. Valmistuin filosofian maisteriksi Jyväskylän yliopistosta vuonna 2004 pääaineenani tilastotiede ja sivuaineina matematiikka ja tietotekniikka. SYKEssä olen työskennellyt vuodesta 2006 lähtien. Tutkimukseni on painottunut rehevöitymisen vaikutusten tilastolliseen arviointiin ja epävarmuustekijöihin. Tällä hetkellä teen työni ohella ympäristötieteen jatko-opintoja. Väitöskirjani käsittelee vesien- ja merenhoidon seuranta-aineistojen tehokkaampaa hyödyntämistä ja arviointityökalujen kehittämistä VPD:hen liittyvän päätöksenteon tueksi.

 

Tutkimus- ja asiantuntijaosaaminen

  • Vesistöjen ekologisen tilan ja painevasteiden tilastollisten mallien ja arviointityökalujen kehittäminen
  • Jatkuvatoimisten vedenlaatumittareiden käytön tehostaminen ja laadunvarmistus
  • Seurannan otannan kehittäminen ja tehostaminen vesien- ja merenhoidon näkökulmasta
  • Päätöksentekoon ja arviointimenetelmiin liittyvän epävarmuuden tulkinta ja arviointi
  • Vesimuodostumakohtaisen kuormituksen vaikutus ja vähennystarpeen arviointi – LLR-malli

 

Projekteja

 

Julkaisut

 

Julkaistu 4.7.2017 klo 10.16, päivitetty 1.2.2018 klo 15.49

Kohderyhmä: