Raimo Virkkala

Raimo Virkkala

Johtava tutkija, dosentti

Sähköposti: etunimi.sukunimi@syke.fi
Puhelin: 0295 251 747
Suomen ympäristökeskus (Syke)
Luontoratkaisut
Ekosysteemitiedon käyttö
Osoite: Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki

 

 

 

 

Tausta ja tehtävät

Olen koulutukseltani ekologi ja väitellyt Helsingin yliopiston eläintieteen laitoksella filosofian tohtoriksi vuonna 1990. Väitöskirjani käsitteli metsätalouden vaikutusta metsälinnustoon Pohjois-Suomessa. Helsingin yliopiston eläintieteen dosentiksi minut nimitettiin vuonna 1993.

Olin vuosina 1988–1994 Suomen Akatemian tutkimusassistentin ja nuoremman tutkijan viroissa ensin Helsingin yliopistossa ja 1993–1994 Vesi- ja ympäristöhallituksen luonnonsuojelututkimusyksikössä. SYKEssä olen ollut sen perustamisesta alkaen ensin erikoistutkijana 1995–2007, sitten Luonnon monimuotoisuuden tutkimusohjelman johtajana 2007–2009, professorina 2008–2009 ja johtavana tutkijana luontoympäristökeskuksessa 2010 lähtien.

Olen tutkinut erityisesti maankäytön kuten metsätalouden ja ilmastonmuutoksen vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen sekä suojelualueverkoston merkitystä monimuotoisuuden säilyttämisessä. Olen myös toiminut useissa asiantuntijatehtävissä, jotka ovat liittyneet mm. metsien suojeluun sekä metsien käytön ja ilmastonmuutoksen monimuotoisuusvaikutuksiin. Erityisosaamisalueeni on lintuekologia.

Akateemisella urallani olen ollut mm. kolme kertaa väitöskirjan ja kaksi kertaa lisensiaattitutkielman vastaväittäjänä (Helsingin, Itä-Suomen, Oulun ja Uppsalan yliopisto) sekä kymmenen väitöskirjan esitarkastajana. Helsingin yliopiston LUOVA-tutkijakoulun johtokunnassa olin SYKEn edustajana 1995–2010. Olen myös toiminut Viron, Tsekin ja USAn (National Science Foundation) tiedeakatemioiden asiantuntijana ja yhteensä 37 tieteellisen julkaisusarjan (ml. Science) käsikirjoitusten arvioijana.

Viimeaikaisia projekteja

  • A-LA-CARTE (Assessing limits of adaptation to climate change and opportunities for resilience to be enhanced), Suomen Akatemian ilmastonmuutoksen tutkimusohjelma FICCA, 2011–2014.
  • CLIPC (Climate Information Platform for Copernicus), EUn 7. tutkimuksen puiteohjelma, 2013–2016.
  • SUMI, Suojelualueverkosto muuttuvassa ilmastossa, 2016–.
  • LUTU, Luontotyyppien uhanalaisuuden arvioinnin metsäasiantuntijaryhmä, 2004–.

Tiedotteet

Julkaisut

 

Julkaistu 2.10.2017 klo 10.56, päivitetty 11.1.2023 klo 11.13

Aihealue:
Kohderyhmä: