Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Salla Selonen

Erikoistutkija

Salla Selonen

FT (Ympäristötieteet), Helsingin Yliopisto
FM (Ympäristötieteet), Jyväskylän Yliopisto

Suomen Ympäristökeskus SYKE
Laboratoriokeskus

Katuosoite: Mustialankatu 3, 00790 Helsinki
Sähköposti: etunimi.sukunimi@syke.fi
Puhelin: +358 295 251902

Linkedin
Google Scholar
Research Gate

Esittely

Asiantuntemukseni, taustani ja kiinnostukseni keskittyvät erityisesti maaperäekotoksikologiaan, eli haitallisten aineiden vaikutusten tutkimiseen maaperässä. Tällä hetkellä suurin osa tutkimustyöstäni liittyy mikromuoveihin ja niiden vaikutuksiin maaperässä. Tein väitöskirjatyöni Helsingin yliopistossa lyijyn vaikutuksista metsäekosysteemiin ja maaperäeliöyhteisöihin ampumarata-alueella. Ennen Suomen ympäristökeskusta työskentelin alueellisessa ympäristöhallinnossa, konsulttina pilaantuneiden maiden riskinarviointitehtävissä ja tutkijana Vrije Universiteit Amsterdamissa projektissa IMPASSE. Monipuolinen kokemus eri tehtävistä auttaa näkemään ympäristökysymykset ja haasteet eri näkökulmista.

Tutkimushankkeet

MicrAgri: Mikromuovit maatalousmaassa – Päästöt, vaikutukset ja vähentäminen (MicrAgri)

BIOLTA: Biotestit puhdistamolietteen lannoitekäytön turvallisuuden arviointiin - tarkastelussa haitta-aineet ja mikromuovit

IMPASSE: Impacts of microplastics on agrosystems and stream environments

Julkaisut

Selonen, S., Dolar, A., Jemec Kokalj, A., Skalar, T., Parramon Dolcet, L., Huurley, R., van Gestel, C.A.M. 2020: Exploring the impacts of plastics in soil – The effects of polyester textile fibers on soil invertebrates. Science of the Total Environment 700.

van Gestel, C.A.M & Selonen, S. 2018: Ecotoxicological effects of microplastics in soil: New research themes should not ignore basic rules and theories. Comments on the paper by Zhu et al. (2018) ‘Exposure of soil collembolans to microplastics perturbs their gut microbiota and alters their isotopic composition. Soil Biology and Biochemistry 116:302-310.

Selonen, S. & Setälä, H. 2017: Nutrient leaching, soil pH and changes in microbial community increase with time in lead-contaminated boreal forest soil at a shooting range area. Environmental Science and Pollution Research 24:5415-5425.

Selonen, S. 2015: The fate and effects of lead (Pb) at active and abandoned shooting ranges in a boreal forest ecosystem. Academic Dissertation in Environmental Ecology. Reports from the Department of Environmental Sciences, Lahti 24.Unigrafia, Helsinki.

Selonen, S. & Setälä, H 2015: Soil processes and tree growth at shooting ranges in a boreal forest reflect contamination history and lead-induced changes in soil food webs. Science of the Total Environment 518-519:320-327.

Selonen, S., Liiri, M. & Setälä, H. 2014: Can the soil fauna of boreal forests recover from lead-derived stress in a shooting range area? Ecotoxicology 23:437-448.

Selonen, S., Liiri, M., Strömmer, R. & Setälä, H. 2012: The fate of lead at abandoned and active shooting ranges in a boreal pine forest. Environmental Toxicology and Chemistry 31(12): 2771-2779.

Hui, N., Selonen, S., Hanzel, J., Tuomela, M., Rainio, A., Kontio, H., Hakala, K., Lankinen, P., Steffen, K., Fingerroos, T., Strömmer, R., Setälä, H., Hatakka, A., & Romantschuk, M. 2009: Influence of lead on organisms within the detritus food web of a contaminated pine forest soil. Boreal Environment Research 14: 70 – 85.

Haimi, J., Knott, K.E., Selonen, S. & Laurikainen, M. 2006: Has long-term metal exposure induced changes in life history traits and genetic diversity of the enchytraeid worm Cognettiasphagnetorum (Vejd.)? Environmental Pollution 140 (3): 463 – 470.

Vaajasaari, K., Joutti, A., Schultz, E. Selonen, S. & Westerholm, H. 2002: Comparisons of terrestrial and aquatic bioassays for oil-contaminated soil toxicity. Journal of Soils and Sediments 2 (4): 194 - 202.

Julkaistu 2.1.2020 klo 11.06, päivitetty 9.12.2020 klo 13.25

Aihealue:
Kohderyhmä: