Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Laboratorion asiantuntijat Keski-Aasiassa

Kehittämispäällikkö Tero Väisänen ja kemisti Olga Kovru sekä erikoistutkija Katarina Björklöf SYKEn laboratoriokeskuksesta vierailivat lokakuussa 2018 Tadjikistanin pääkaupungissa, Dushanbessa, paikallisen ympäristökomitean (Committee of Environmental Protection under the Government of the Republic of Tajikistan, CEP) kutsumina. Vierailu toteutettiin Ulkoministerön ICI- yhteistyön rahoittamassa hankkeessa, Capacity building on surface water quality monitoring in Tajikistan (TJK-water), jota SYKEssä koordinoi erikoistutkija Kirsti Krogerus vesikeskuksesta.

TJK_ryhmäkuva_20181031
 

Vierailun aikana järjestettiin kaksipäiväinen laboratoriotoiminnan johdolle suunnattu seminaari, johon osallistui Hydrometin ja Analyyttisen laboratorion keskuslaboratorioiden sekä kaikkien viiden alueellisen ympäristölaboratorion johtoa ja vastuuhenkilöitä. Kaksipäiväisessä seminaarissa käytiin läpi johtamisen perusasioita, kuten johdon sitoutuminen laadukkaaseen työhön, resurssointi sekä jatkuvan parantamisen ja kehittämisen suunnittelu ja toteutus. Katarina Björklöfin johdolla tutustuttiin ISO17025-standardin johtamisjärjestelmän asettamiin vaatimuksiin ja keskusteltiin, miten paikallisia laboratorioita voitaisiin kehittää vastaamaan standardinvaatimuksia. Seminaarin toisena päivänä Tero Väisänen ohjeisti osallistujat laatimaan riskiarvioinnin sekä sen pohjalta alustavat kehityssuunnitelmat omalle toiminnalleen vuosiksi 2019–2020.

Seminaarissa varattiin paljon aikaa ryhmätöihin, joissa pohdittiin paikallisten laboratorioiden ongelmia ja niiden mahdollisia ratkaisuja. Keskustelua herätti erityisesti henkilöstön osaaminen ja sen kehittäminen, taloustilanne, yhteistyömahdollisuudet ja johtamisen työkalut. Konkreettisella tasolla työaikaan ja työturvallisuuteen liittyvät asiat kiinnostivat. Usein kuulunut kysymys oli; Miten Suomessa asia on hoidettu? Seminaarissa käytiin välillä hyvin vilkasta keskustelua. Kuulijat oivalsivat hyvin standardin mahdollisuudet ja olivat innokkaita kehittämään laboratorioitaan standardin mukaisesti. Seminaari sai paljon kiitosta avoimesta ja keskustelevasta ilmapiiristä sekä paikallisten osallistujien verkottumismahdollisuudesta ja vertaistuesta. Osallistujat toivoivat samankaltaisia säännöllisesti pidettäviä tapaamisia jatkossakin.

Matkan päätteeksi Katarina Björklöf ja Olga Kovru auditoivat kahden paikallisen keskuslaboratorion näytteenotto- ja analyysikäytäntöjä. Iloinen havainto oli, että moni hankkeessa koulutettu asia oli otettu rutiinikäyttöön. Auditoijat toteavat kuitenkin, että vaikka ICI-hankkeen myötä laboratoriot ovat kehittyneet parempaan suuntaan, niin työsarkaa Tajikistanissa vielä riittää.

Julkaistu 14.11.2018 klo 10.25, päivitetty 15.2.2019 klo 13.20

Kohderyhmä: