Kiertotalouden kehät ja esimerkkejä ohjauskeinoista

Huomattava osa olemassa olevista politiikkatoimista kohdentuu kiertotalouden ulkokaariin eli jätepolitiikkaan. Sisäkaariin vaikuttavista toimista monet asettavat uudelleenkäytölle ehtoja ja rajoituksia. Tarkoituksena on taata uudelleenkäytön ja -valmistuksen turvallisuus ja kestävyys.

Julkaistu 9.12.2020 klo 15.56, päivitetty 8.12.2020 klo 9.54

Aihealue:
Kohderyhmä: