Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Biodiversiteettiin ja ekosysteemipalveluihin liittyvä tiedon ja oppimisen mekanismi (EKLIPSE)

EKLIPSE-hankkeessa tuomme yhteen kansalaiset, päättäjät ja tutkijat tarkoituksenamme varmistaa, että ympäristökysymyksiä ratkotaan vain parhailla käytettävissä olevilla tiedoilla. Tähtäämme rakentamaan omavaraista ja parhaisiin tutkimustuloksiin perustuvaa mekanismia yhteiskunnan eri tasojen laaja-alaiseen käyttöön. Mekanismi käyttää hyväksi jo olemassa olevia ekosysteemien ja luonnon monimuotoisuuden tutkimusverkostoja luodessaan kattavampaa verkostojen verkostoa tukemaan päätöksentekoa.

Tarkoituksenamme on rakentaa virtuaalinen työkalu hallinnoimaan tätä verkostoa ja sen kanssakäymisiä. Tämä yhteisöfoorumi (Science Policy Society-Forum) toimisi välittäjänä päättäjien, tieteentekijöiden ja kansalaisten välillä välittäen aktiivisesti uutta tietoa ja yhteistyön tuloksia eri kerrosten välillä. Yhteisöfoorumin avulla päätöksentekijät saavat laaja-alaista tietoa valitsemistaan aiheista, samalla kun kansalaiset voivat osallistua Science café – tilaisuuksiin ja käyttää foorumia ekosysteemeihin ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvien huoliensa esiintuomiseen. Lisäksi on mahdollisista saada tietoa uusimmista omaan elämään vaikuttavista tieteen läpimurroista.

EKLIPSE
Biodiversiteettiin ja ekosysteemipalveluihin liittyvä tiedon ja oppimisen mekanismi:

 1. Saatavilla olevan tiedon yhdistämistä
  EKLIPSE helpottaa vastauksien saamista päättäjien kysymyksiin biodiversiteetistä ja ekosysteemipalveluista, jotka vaativat syvyyttä vaativaa analysointia käyttäen hyväksi jo olemassa olevaa tieteellistä tietoa.

 2. Yhteisesti tunnistettavat tutkimustarpeet
  EKLIPSE parantaa esiin nousevien biodiversiteettiin ja ekosysteemipalveluihin liittyvien tai vaikuttavien kysymysten integraatiota politiikan kehitykseen ja tutkimuksen rahoitukseen.

 3. Verkostojen verkon rakentaminen
  EKLIPSE on rakentamassa virtuaalista yhteisöä ihmisistä ja instituutioista, jotka ovat sitoutuneita ja valmiita työskentelemään varmistaen, että kollektiivista tietoa biodiversiteetistä ja ekosysteemipalveluista käytetään tukemaan ympäristöämme ja hyvinvointiamme koskevaa päätöksentekoa.

 4. Tiedettä kaikille
  EKLIPSE rohkaisee kansalaisten osallistumista ja yhteiskunnallista keskustelua biodiversiteetistä ja ekosysteemipalveluista politiikan ja tutkimuksen avulla.

 

Arabianranta, Arabianranta, Arabianranta, Arabianranta, Arabianranta
 

 Lisää hankkeesta EKLIPSEn englanninkielisellä sivulla

Julkaistu 23.8.2016 klo 8.21, päivitetty 27.3.2019 klo 14.35