Elinvoimainen ja kestävä monipaikkainen Suomi (VN TEAS Monipaikkaisuus)

UUTTA! 

Tutustu Monipaikkaisuuskortteihin! Korteilla esitellään kattavasti erilaisia työhön, opiskeluun, vapaa-aikaan, perhesyihin ja omistukseen liittyviä monipaikkaisuuden muotoja Suomessa.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeessa tuotetaan kattava kuva monipaikkaisuuden kehityksestä, nykytilasta, tulevaisuudesta ja kestävyydestä sekä tunnistetaan keskeiset keinot, joilla voidaan edistää kestävää monipaikkaisuutta.

Hankkeen tausta

Monipaikkaisuus liittyy miljoonien suomalaisten elämään niin kaupungeissa kuin maaseudulla. Yhden kiinteän asuinpaikan sijaan ihmiset viettävät arkea ja vapaa-aikaa useissa eri paikoissa sekä liikkuen näiden paikkojen välillä. Monipaikkaisuuteen voi olla monia syitä kuten työssäkäynti tai opiskelu, vapaa-ajan vietto, avioeron jälkeinen vuoroasuminen tai etäomaisten hoito. Monipaikkaisuus synnyttää merkittävää vuorovaikutusta eri seutujen ja maakuntien sekä maaseudun, saariston ja kaupunkien välille ja sillä on vaikutuksia mm. työllisyyteen ja alueiden elinvoimaan, palveluiden käyttöön ja tarpeeseen, paikallisyhteisöihin, liikenne- ja viestintäjärjestelmään sekä ympäristöön.

Monipaikkaisuudesta on sen moninaisuuden vuoksi olemassa vain vähän kattavaa tietoa ja erilaiset tilastot ja rekisterit tunnistavat ilmiön heikosti. Ajantasainen tieto monipaikkaisuudesta ilmiönä sekä ennusteet monipaikkaisuudesta tulevaisuudessa puuttuvat, samoin kuten arviot monipaikkaisuuden taloudellisesta ja sosiaalisesta kestävyydestä.

Hankkeen päätavoitteena on muodostaa kokonaiskuva monipaikkaisuuden kehityksestä sekä tunnistaa keskeiset keinot, joilla voidaan edistää kestävää monipaikkaisuutta. Hankkeessa tuotettava tieto palvelee erityisesti valtion säädösvalmistelua, suunnittelua ja aluekehittämisen ohjausta eri sektoreilla sekä aluekehittämisessä erityisesti kaupunki-, maaseutu- ja saaristopolitiikassa. Tutkimus on valtakunnallinen, ja sen osatavoitteet ovat:

  1. Muodostaa kokonaiskuva monipaikkaisuuden nykytilasta
  2. Arvioida monipaikkaisuuden kehitystä vuoteen 2030 ja kehittää ennakointimenetelmää
  3. Arvioida monipaikkaisuuden vaikutuksia ja kestävyyttä nykytilassa ja tulevaisuudessa
  4. Koostaa keskeisimmät ohjauskeinot ja politiikkasuositukset kestävän monipaikkaisuuden edistämiseksi

Hankkeen tuloksia

Monipaikkaisuuskortit

Korteilla esitellään kattavasti erilaisia työhön, opiskeluun, vapaa-aikaan, perhesyihin ja omistukseen liittyviä monipaikkaisuuden muotoja Suomessa.

Monipaikkaisuus on osa miljoonien suomalaisten arkea. Avaa kuva suurempana tästä

Monipaikkaisuus on osa miljoonien suomalaisten arkea
 

Yhteystiedot:

Erikoistutkija, Kati Pitkänen, Suomen ympäristökeskus SYKE, +358 295 251 101, etunimi.sukunimi@syke.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Julkaistu 28.9.2020 klo 16.16, päivitetty 3.4.2024 klo 10.43

Kohderyhmä: