Hiilineutraaliuden spatiaalisesti tarkka yhdennetty arviointi boreaalisessa maisemassa ja alueilla C-NEUT

Ilmastonmuutoksen, luontokadon ja maankäytön muutosten ongelmat ovat vahvasti kytkeytyneitä. Tämän hankkeen päätavoitteena on tuottaa paikallisesti tarkkaa aineistoa mahdollisuuksista saavuttaa hiilineutraalius boreaalisessa ympäristössä ja alueilla. Hankkeessa arvioidaan sekä ihmisperäisiä että maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja niiden tulevaisuuden muutoksia.

Tutkimuksessa kehitetään sekä matemaattisia malleja että kaukokartoitukseen perustuvia menetelmiä ja tarkasteluissa arvioidaan myös toimenpiteiden kestävyyttä. Tutkimuksen mittausaineisto tulee huippuluokan tutkimusalueilta. Päätöksenteon kannalta tavoite on tuottaa alueellisesti tarkkaa skenaariotietoa eri mittakaavoissa tiedon käyttäjille (esim. kunnat, maakunnat, ministeriöt). Tietoja voidaan hyödyntää esim. maankäytön ja energiaratkaisujen arvioinneissa ja kestävyystarkasteluissa. Projektista vastaa monitieteinen tiimi Suomen ympäristökeskuksesta, Ilmatieteen laitoksesta ja Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoista.

Projekti toteutetaan tiiviissä yhteistyössä IBC-Carbon hankkeen kanssa. Projektin tuotokset on listattu IBC-Carbon hankkeen sivuilla.

 

Lisätiedot

Tutkimusprofessori Martin Forsius

Euroopan unionin rahoittama -logo
 
Julkaistu 27.1.2022 klo 8.07, päivitetty 22.3.2024 klo 14.45

Kohderyhmä: