Itämereen maalta tuleva ravinne- ja raskasmetallikuormitus (HELCOM tietokanta PLC)

 

Projektikuvaus

PLC (Pollution Load Compilation) Itämeren ravinne- ja raskasmetallikuormitustieto-kantaprojektin tarkoitus on ylläpitää ja kehittää tietokantaa sekä kerätä, yhdistää ja analysoida aineistoa Itämereen maalta tulevan ravinnekuormituksen arvioimiseksi.

Työssä pyritään yhdistämään Itämeren valuma-alueen ravinne- ja raskasmetallikuormituksen lähteet ja määrät sekä verrataan saatuja tuloksia aiempiin vuosiin ja arvioidaan Itämeren valuma-alueen eri kuormituslähteiden merkitys Itämereen maalta tulevasta kokonaiskuormituksesta.

Projekti on luonteeltaan jatkuvaa ja se perustuu kolmen vuoden välein HELCOMn kanssa uusittavaan sopimukseen.

Lisätietoja

Vanhempi tutkija Pekka Kotilainen, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 8.4.2013 klo 16.25, päivitetty 2.8.2023 klo 15.34