Jätevesien ravinteet kiertoon turvallisesti ja tehokkaasti - NORMA

NORMA -hanke (2019 - 2020) pähkinänkuoressa

RAKI-kuva
 
  • NORMA -hankkeessa kootaan tietoa uusista ja innovatiivisista jätevesien ravinteiden talteenottomenetelmistä.
  • Hankkeessa arvioidaan vaihtoehtoisia prosessiteknologioita sekä niillä tuotettavien lopputuotteiden turvallisuutta ja käyttökelpoisuutta lannoitevalmisteina sekä tunnistetaan menetelmiin liittyviä tietopuutoksia ja päätöksentekoon vaikuttavia kriteereitä.
  • Tuloksia voidaan hyödyntää päätöksenteon tukena ja toimialan ohjaamisessa.
  • Keväällä 2020 järjestetään jätevesien ravinnekiertohankkeita ja alan sidosryhmiä yhteen kokoava tilaisuus, jonka tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä ja luoda tulevaisuuden suuntaviivoja.
  • Tulokset julkaistaan informatiivisessa ja selkeässä muodossa.
  • Hankkeesta vastaa SYKE ja se toteutetaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Jos tiedossasi on jätevesien ravinteiden talteenottoon ja/tai hyödyntämiseen liittyvä hanke, uusi tekniikka, menetelmä, idea tai alalla toimiva yritys, ole yhteydessä hankkeen yhteyshenkilöihin: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

NORMA_kaavio

Uusien menetelmien valintaan ja päätöksentekoon vaikuttavia arviointikriteereitä.

 

 

 

 

Julkaistu 23.1.2019 klo 16.07, päivitetty 7.9.2020 klo 10.44