Kaavoittajan karttatyökalu - Hiilikartta

© Kuvitus: Linda Mandell, Avoin ry

Kaavoittajan työkalu Hiilikartta tukee ilmastokestävää maankäyttöä ja vauhdittaa siirtymää kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Hiilikartta auttaa arvioimaan maankäytön suunnitelmien aiheuttaman muutoksen maaperän ja kasvillisuuden hiilivarastoon.

 

Hiilikartta-palvelu on julkaistu!

Löydät sen osoitteesta: Syke.fi/Hiilikartta

 

Hanke-esittely

Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen liittyvät vähähiilisyystavoitteet ovat nousseet alueidenkäytön suunnittelun keskeisiin teemoihin, sillä kaavoituksella mahdollistetaan ja luodaan tulevaisuuden maankäyttöratkaisuja. Kaavoituksessa tehtävien ratkaisujen ja päätösten ajan myötä kertautuvat vaikutukset ovat erittäin merkittäviä.

Hankkeen päätavoite on tukea kuntia lain edellyttämässä kaavoituksen ilmastovaikutusten arvioinnissa. Hankkeessa tuotetaan paikkatietopohjainen, selaimessa toimiva työkalu kaavan aiheuttamien hiilivarasto- ja -nieluvaikutusten arviointiin. Työkalu laskee muutoksen suunnittelualueen nykytilan sekä suunnitelman aiheuttaman tilanteen välillä ja sillä voi vertailla erilaisia suunnitteluvaihtoehtoja. Hankkeessa luodaan olemassa olevista tietoaineistoista jalostettuja sekä mallinnettuja aineistoja, joita voidaan hyödyntää kaavoituksessa, mutta myös muussa maankäyttöön liittyvässä toiminnassa. Mallinnettuja aineistoja voidaan käyttää myös muissa vähähiilisyys-, arviointi- ja suunnittelutyökaluissa. Hankkeessa kehitettävä työkalu Hiilikartta hyödyntää noita aineistoja.

Hankkeen lähtökohtana ovat kaavoittajan tarpeet ja työ tapahtuu yhteiskehittämisenä. Siihen osallistuvat hankkeen pilottikunnat ja -maakunnat, mutta mukaan osallistetaan kaavoittajaverkostot. Hankkeen tavoitteena on saada kehitettävä työkalu laajaan käyttöön kunnissa ja maakunnan liitoissa. Hanke toteutetaan Suomen ympäristökeskuksen, Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Avoin ry:n yhteistyönä. Hanke päättyy vuoden 2023 lopussa.

Lisätietoja:

  • Hankkeen johtaja, ryhmäpäällikkö Kari Oinonen, Suomen ympäristökeskus, +358 29 525 1474, etunimi.sukunimi@syke.fi
  • Työpaketti 1 Maankäytön tietoaineistot ja mallinnus, asiantuntija Jukka Lokka Luonnonvarakeskus Luke, etunimi.sukunimi@luke.fi
  • Työpaketti 2 Karttapalvelun käyttö ja kaavoittajayhteistyö, erikoistutkija Antti Rehunen, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi
  • Työpaketti 3 Karttatyökalun tekninen toteutus, puheenjohtaja Otso Valta, etunimi@avoin.org
Nappaa_hiilestä_kiinni_Logo_Apuväri3_RGB-200px
 
luken-logo-esitysgrafiikkaan-ja-verkkoon-suomeksi_200px
 
 

 

 
 
Julkaistu 9.5.2022 klo 13.30, päivitetty 19.3.2024 klo 23.51

Kohderyhmä: