Ympäristökädenjälkiä pk-yrityksissä

Kehitä liiketoimintaasi

Ympäristökädenjälkiä pk-yrityksissä -järjestelmän

kautta ja tuo esille yrityksesi ilmastoteot!

Erityisesti pk-yrityksille suunnattu kolmiportainen järjestelmä toiminnan ja ilmastotyön kehittämisen tueksi:

  • tietoa ja tukea ympäristönäkökulmat huomioivaan toiminnan kehittämiseen
  • tukea yrityksen tuotekehitykseen (esimerkiksi materiaalien ja kuljetusten tarkastelu)
  • väline ympäristötyön näkyväksi tekemiselle myös asiakkaiden ja sidosryhmien suuntaan: mukanaolevat yritykset, toimenpidetavoitteet ja niiden toteutuminen listataan järjestelmän internetsivulla ja yritys saa käyttöönsä järjestelmätasonsa mukaisen logon
  • maksuton järjestelmä (yritykset vastaavat itse toimenpiteiden toteuttamisen kustannuksista)
Ympäristökädenjälkiä pk-yrityksissä_tasot
Ympäristökädenjälkiä pk-yrityksissä -järjestelmän tasot. © Kuva: Johanna Niemistö
Julkaistu 31.1.2019 klo 15.11, päivitetty 22.2.2022 klo 12.53
Kohderyhmä: