Kestävän liiketoiminnan edistäminen Pohjois-Karjalan kiertobiotaloudessa (KELIPK)

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Luonnonvarakeskuksen (LUKE) yhteistyönä vuosien 2018–2020 aikana toteutettavan hankkeen päätavoitteena on kehittää kestäviä liiketoimintamalleja kiertobiotalouden toimijoille Pohjois-Karjalassa. Työ toteutetaan yhteistyössä Green HUB -osaajayhteisön kanssa. SYKE ja LUKE tarjoavat tietotaitonsa liiketoiminnan edistämiseksi kestävässä kiertobiotaloudessa, ympäristönäkökohtien arvioinnissa ja arvontunnistuksessa.

Hankkeen keskeiset tavoitteet ovat:

  • Edistää kestävän biotalouden liiketoimintamallien kehittämistä ja tuotekehitystä kiertotalouden näkökulmasta erityisesti pk- ja start-up yrityksille.
  • Kehittää yrityksille asiantuntijapalveluja ja kokeilualustoja toiminnan, tuottavuuden ja kilpailukyvyn edistämiseksi, arvioiden erityisesti energia- ja resurssitehokkuutta.
  • Vahvistaa biotalouden asiantuntijoiden ja elinkeinoelämän yhteistyötä ja tehostaa tutkimuksen vaikuttavuutta yritys- ja innovaatiotoiminnassa.
  • Tunnistaa kiertobiotalouden ratkaisujen tarjoamat ympäristöhyödyt ja tarjota asiantuntemusta biokiertotalouden ympäristönäkökohdissa.

Hanke toteutetaan seuraavin käytännön toimin:

  • Järjestetään puolivuosittain seminaareja/työpajoja, joissa kartoitetaan yritysten kehitystarpeita ja jaetaan T&K&I -kokemuksia hyvistä käytännöistä ja kokeilualustoista (Työpaketti 1).
  • Tuetaan yritysten toimintaa ja kilpailuedellytyksiä arvioimalla ja tarjoamalla ratkaisuja yritysten toimintahaasteisiin ja kehitysideoihin (tuotekehitys, julkisten hankintojen prosessit, jätehuolto, materiaalitehokkuus, ympäristösäätely, kestävyystarkastelut). Tavoitteena on tarjota ratkaisuja 10-15 yritys-caselle vuosittain (Työpaketti 2).
  • Otetaan käyttöön uusia kokeilualustoja ja toimintamalleja yritysten toiminnassa. Lisäksi yrityksiä sparrataan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeiden hakemisessa (Työpaketti 3).

Työpaketit 1-3 toteutetaan vuosittain syklinä, ja hankkeen ensimmäisenä toimintavuotena saatuja tuloksia ja kokemuksia hyödynnetään seuraavan vuoden työpakettien toiminnassa.

Tutkija Jaakko Karvonen (puh. 0295 251 875)
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

laurankuvat

 

 

Julkaistu 22.1.2018 klo 22.25, päivitetty 8.9.2022 klo 12.44