Luonnontilaiset ja vanhat metsät – EU:n BD-strategian määritelmän, paikkatietoaineistojen ja maastovastaavuuden tarkastelu Suomen osalta

Yleiskuvaus

EU:n biodiversiteettistrategian 2030 (BD-strategian) mukaan on tärkeää määrittää, kartoittaa, seurata ja suojella tiukasti kaikki EU:n jäljellä olevat ikimetsät ja aarniometsät (primary and old growth forests). Näistä käytetään hankkeessa nimeä luonnontilaiset ja vanhat metsät. Tavoite on kirjattu myös EU:n metsästrategiaan 2030.

"Luonnontilaiset ja vanhat metsät – EU:n BD strategian määritelmän,  paikkatietoaineistojen ja maastovastaavuuden tarkastelu Suomen osalta" -hanke vastaa näihin EU:n biodiversiteettistrategian ja metsästrategian tavoitteisiin.

Hanke tuottaa aineistoja ja yhteenvetoja EU:n komissiolle toimitettavien suojelualueiden lisäämistä koskeviin sitoumuksiin luonnonmetsien ja vanhojen metsien osalta. Hanke tuottaa myös paikkatietoaineistoja potentiaalisten kohteiden inventointien tueksi.

Hanketta tehdään yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen (Syke) ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) kanssa.

Hankkeen raportin käsikirjoitus valmistui 4.12.2023. Suomen ympäristökeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen tutkijat viimeistelivät raportin käsikirjoituksen joulukuun kuluessa. Viimeistelyn yhteydessä yhtenäistettiin termit, korjattiin luonnoksen virheet ja sujuvoitettiin esitystapaa. Valmis raportti julkaistiin Syken Helda-arkistossa 9.2.2024. 

Syken ja Luken tiedote 5.12.2023:

Lisätietoja

  • projektipäällikkö Kimmo Syrjänen, Syke, etunimi.sukunimi@syke.fi
Julkaistu 4.12.2023 klo 14.15, päivitetty 4.4.2024 klo 10.05

Kohderyhmä: