Menetelmä ilmastonmuutoksesta aiheutuvien riskien ja sopeutumisen arviointiin Suomessa

Hankkeessa kehitetään menetelmä ilmastonmuutosriskien ja niihin sopeutumisen arviointiin maakuntatasolla Suomessa. Ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja muutokseen sopeutumista arvioidaan yhdessä asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa käyttäen sektorikohtaisia malleja, joiden tuloksia tarkastellaan yhtenäisin menetelmin kolmesta päätöksentekoa tukevasta näkökulmasta: (i) herkkyys: eri sektoreiden herkkyys ilmastonmuutokselle ja herkkyyden mitattavissa olevat indikaattorit; (ii) kiireellisyys: toimien kiireellisyys eri skenaarioissa määritetään sen riskin perusteella, että vaikutusten kynnysarvo saavutetaan tai ylitetään; (iii) toimien arviointi: mahdollisten sopeutumis- ja hillintätoimien tehokkuuden määrittäminen. Mitattavien indikaattoreiden käyttö mahdollistaa menetelmän käytön myös pitkäaikaiseen seurantaan ja sopeutumistoimien menestyksen arviointiin, jos ne ovat kuvattavissa simulointimallin avulla.

Uutiset

Projektijulkaisut

  • Bracho-Mujica, G., R.P. Rötter, M. Haakana, T. Palosuo, S. Fronzek, S. Asseng, C. Yi, F. Ewert, T. Gaiser, B. Kassie, K. Paff, E. Rezaei, A. Rodríguez, M. Ruiz-Ramos, A.K. Srivastava, P. Stratonovitch, F. Tao and M.A. Semenov (2024) Effects of changes in climatic means and variability on future wheat and maize yields and the role of adaptive agro-technologies in reducing negative impacts. Agricultural and Forest Meteorology 346, 109887, doi:10.1016/j.agrformet.2024.109887
  • Nendel, C., M. Reckling, P. Debaeke, S. Schulz, M. Berg-Mohnicke, J. Constantin, S. Fronzek, M. Hoffmann, S. Jakšić, K.C. Kersebaum, A. Klimek-Kopyra, H. Raynal, C. Schoving, T. Stella and R. Battisti (2023) Future area expansion outweighs increasing drought risk for soybean in Europe. Global Change Biology 29, 1340-1358, doi:10.1111/gcb.16562
  • Carter T.R. and S. Fronzek (2022) A model-based response surface approach for evaluating climate change risks and adaptation urgency. In: Kondrup C. et al. (eds) Climate Adaptation Modelling, Springer Climate. Springer, Cham., p. 67-75, doi:10.1007/978-3-030-86211-4_9
  • Fronzek, S., Y. Honda, A. Ito, J.P. Nunes, N. Pirttioja, J. Räisänen, K. Takahashi, E. Terämä, M. Yoshikawa and T.R. Carter (2022) Estimating impact likelihoods from probabilistic projections of climate and socio-economic change using impact response surfaces. Climate Risk Management 38, 100466, doi:10.1016/j.crm.2022.100466
  • Lehtonen, H.S., J. Aakkula, S. Fronzek, J. Helin, M. Hildén, S.M. Huttunen, M. Kaljonen, J. Niemi, T. Palosuo, N. Pirttioja, P. Rikkonen, V. Varho and T.R. Carter (2021) Shared socioeconomic pathways for climate change research in Finland: co-developing extended SSP narratives for agriculture. Regional Environmental Change 21, 7, doi:10.1007/s10113-020-01734-2
  • O'Neill, B.C., Carter, T.R., Ebi, K. et al. (2020) Achievements and needs for the climate change scenario framework. Nat. Clim. Chang. 10, 1074-1084 , doi:10.1038/s41558-020-00952-0
  • Greschkowiak, A. (2020) Prospects for oat production under a changing climate in Finland. Master's thesis, University of Augsburg, Geography, pp. 101, doi:10.13140/RG.2.2.26542.64322
Julkaistu 8.2.2021 klo 10.45, päivitetty 13.2.2024 klo 11.23

Kohderyhmä: