Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Menetelmä ilmastonmuutoksesta aiheutuvien riskien ja sopeutumisen arviointiin Suomessa

Hankkeessa kehitetään menetelmä ilmastonmuutosriskien ja niihin sopeutumisen arviointiin maakuntatasolla Suomessa. Ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja muutokseen sopeutumista arvioidaan yhdessä asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa käyttäen sektorikohtaisia malleja, joiden tuloksia tarkastellaan yhtenäisin menetelmin kolmesta päätöksentekoa tukevasta näkökulmasta: (i) herkkyys: eri sektoreiden herkkyys ilmastonmuutokselle ja herkkyyden mitattavissa olevat indikaattorit; (ii) kiireellisyys: toimien kiireellisyys eri skenaarioissa määritetään sen riskin perusteella, että vaikutusten kynnysarvo saavutetaan tai ylitetään; (iii) toimien arviointi: mahdollisten sopeutumis- ja hillintätoimien tehokkuuden määrittäminen. Mitattavien indikaattoreiden käyttö mahdollistaa menetelmän käytön myös pitkäaikaiseen seurantaan ja sopeutumistoimien menestyksen arviointiin, jos ne ovat kuvattavissa simulointimallin avulla.

Uutiset

Julkaistu 8.2.2021 klo 10.45, päivitetty 19.2.2021 klo 17.55

Kohderyhmä: