Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Metsäluonnon monimuotoisuuden suojelu Barentsin alueella vuonna 2020 ja sen jälkeen: tilannearviointi ja tie kohti luonnon monimuotoisuuden valtavirtaistamista metsätaloudessa

Barentsin alueen boreaaliset metsät sijaitsevat Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Venäjällä, jotka ovat kaikki YK:n biodiversiteettisopimuksen (CBD) osapuolia. CBD:n alaisten Aichi bioiversiteettitavoitteiden tavoitevuosi oli 2020. Tämä projekti tekee Barentsin alueen boreaalisten metsien osalta tilannekatsauksen toimiin, joita on tehty Aichi tavoite 11:n saavuttamiseksi. Sen mukaan 17% maa-alueista ja sisävesistä olisi tullut suojella vuoteen 2020 mennessä.

Koska metsäluonnon monimuotoisuutta tulee suojella myös suojelualueiden ulkopuolella, tämä projekti aloittaa dialogin metsätaloussektorin kanssa. On myös tärkeää varmistaa toimiva vihreä infrastruktuuri maisematason suojelun näkökulmasta. Hankkeen tulokset tukevat metsiensuojeluun liittyvää jatkoyhteistyön kehittämistä Barentsin euroarktisen neuvostossa ja Barentsin alueella.

Hankkeen keskeisimmät toimenpiteet

Analysoidaan suojelualueverkoston peittävyys ja edustavuus Barentsin alueella ml. uusimmalla jäsenalueella Pohjois-Karjalassa, ja arvioidaan, miten CBD:n Aichi biodiversiteettitavoite 11 suojelualueisiin liittyen saavutettiin tavoitevuoteen 2020 mennessä.

Järjestetään yhteinen webinaari metsätaloussidosryhmien, kuten Barentsin neuvoston metsätyöryhmän, kanssa ja valmistellaan yhteistyötä luonnon monimuotoisuuden valtavirtaistamiseksi metsätaloudessa, ja viestitään hanketuloksista kansainvälisille, kansallisille ja alueellisille sidosryhmille.

Tarjotaan Barentsin euroarktisen neuvoston ympäristötyöryhmälle ja muille relevanteille toimijoille keinoja uusien metsäluonnon monimuotoisuuden suojelun toimenpiteiden kehittämiseksi alueella vuoden 2020 jälkeen ja kehitetään laajempia yhteistyöhankkeiden ideoita luonnon monimuotoisuuden suojeluyhteistyön jatkamiselle suojelualueiden ulkopuolella myös ilmastonmuutoksen kontekstissa

Lisätietoja

Projektipäällikkö Anna Kuhmonen, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@syke.fi, puh. +358 295 251 322

Julkaistu 17.8.2021 klo 13.01, päivitetty 17.8.2021 klo 13.09

Kohderyhmä: